Zgodnie z Zarządzeniem Rektora KUL z dnia 4 września 2020 roku w prawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21 zajęcia odbędą się w systemie mieszanym.

Wykłady i inne zajęcia niewymagające bezpośredniego kontaktu z prowadzącym lub bez wykorzystania infrastruktury laboratoryjnej będą prowadzone w formie zdalnej w Microsoft Teams.

PRAWO

Wszystkie zajęcia odbywać się będą w formie zdalnej. 

Rozkład zajęć: 

IV rok

V rok

DSC06636

 

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

Wykaz zajęć prowadzonych w formie stacjonarnej:

Rozkład zajęć: ROK II

 1. Badania i testy materiałów – laboratorium
 2. Fizyka – laboratorium
 3. Matematyka – ćwiczenia
 4. Mechanika techniczna i wytrzymałość materiałów – laboratorium
 5. Projektowanie elementów maszyn – laboratorium
 6. Rysunek techniczny, geometria wykreślna i grafika inżynierska – laboratorium
 7. Wytrzymałość konstrukcji – ćwiczenia

Rozkład zajęć: ROK III

 1. Projektowanie materiałów – laboratorium
 2. Technologia informacyjna – laboratorium
 3. Seminarium
 4. Analiza materiałów kompozytowych i wielofazowych – laboratorium
 5. Chemia i fizyka powierzchni – laboratorium
 6. Stopy metali – laboratorium
 7. Zasady i metody łączenia materiałów – laboratorium

Rozkład zajęć: ROK IV

 1. Metody wytwarzania materiałów – laboratorium
 2. Pracownia inżynierska
 3. Seminarium inżynierskie

DSC06623

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Wykaz zajęć prowadzonych w formie stacjonarnej:

Inżynieria środowiska I stopnia

Rozkład zajęć: ROK I

 1. Biologia i ekologia – laboratorium
 2. Chemia – laboratorium
 3. Fizyka – laboratorium
 4. Informatyczne podstawy projektowania – laboratorium
 5. Matematyka – ćwiczenia
 6. Technologia informacyjna – laboratorium
 7. Wychowanie fizyczne

Rozkład zajęć: ROK II

 1. Biologia środowiska
 2. Budownictwo i konstrukcje inżynierskie – laboratorium (częściowo zdalnie)
 3. Budownictwo i konstrukcje inżynierskie – warsztaty (częściowo zdalnie)
 4. Geometria wykreślna i grafika inżynierska – warsztaty (częściowo zdalnie)
 5. Gospodarka odpadami – laboratorium
 6. Hydrologia – laboratorium
 7. Mechanika płynów – laboratorium
 8. Ochrona atmosfery – laboratorium
 9. Termodynamika techniczna – warsztaty

Rozkład zajęć: ROK III

 1. Mikrobiologia ogólna z elementami technicznej – laboratorium
 2. Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja – warsztaty (20 godzin – stacjonarnie, 10 godzin – zdalnie)
 3. Technologia informacyjna – laboratorium
 4. Seminarium (częściowo zdalnie)
 5. Instalacje wodociągowo – kanalizacyjne – warsztaty (20 godzin – stacjonarnie, 10 godzin – zdalnie)
 6. Odwodnienia i nawodnienia – laboratorium
 7. Technologia uzdatniania wody – laboratorium
 8. Urządzenia do oczyszczania wody – warsztaty

Rozkład zajęć: ROK IV

 1. Seminarium inżynierskie (częściowo zdalnie)

Inżynieria środowiska II stopnia

Rozkład zajęć: ROK I

  1. Automatyka, sterowanie oraz eksploatacja urządzeń technicznych – warsztaty ( 1-2 zajęcia w formie stacjonarnej – wycieczka do zakładów przemysłowych, częściowo zdalnie)
  2. Niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynierskich – warsztaty ( 1-2 zajęcia w formie stacjonarnej – wycieczka do zakładów przemysłowych, częściowo zdalnie)
  3. Pracownia magisterska
  4. Seminarium magisterskie
  5. Monitoring wody - laboratorium
  6. Toksykologia środowiska – laboratorium (20 godzin – stacjonarnie, 10 godzin – zdalnie)
  7. Zasoby i ochrona wód – laboratorium

20200601_110213 

Autor: Małgorzata Wolak
Ostatnia aktualizacja: 13.11.2020, godz. 15:15 - Adam Garbacz