Aktualności

Wykłady otwarte "Człowiek – Społeczeństwo – Kościół”

Wykłady otwarte ks. prof. RabiejZwiązany z Uniwersytetem Warszawskim oraz Uniwersytetem Opolskim ks. prof. dr hab. Stanisław Rabiej poprowadzi cykl wykładów otwartych „Człowiek – Społeczeństwo – Kościół”. Wykłady w formie online będą odbywać się od 21 marca do 20 czerwca 2022 r. Projekt jest realizowany w ramach Funduszu Grantowego Uniwersyteckich Grantów Misyjnych.

 

Wykłady otwarte będą poświęcone tematyce eklezjalnej i antropologicznej dostępnych dla wszystkich zainteresowanych. Spotkania będą odbywać się na platformie MSTeams.

 

Ks. prof. dr hab. Stanisław Rabiej doktoryzował się na KUL, habilitację uzyskał na UKSW, odbył stypendia zagraniczne w Oksfordzie, na Sorbonie oraz w Instytucie Ekumenicznym w Jerozolimie. Tytuł profesora belwederskiego otrzymał w 2004 roku. W latach 2001-2005 był profesorem wizytującym Uniwersytetu Karola w Pradze, obecnie jest związany z dwoma uczelniami: Uniwersytetem Warszawskim (Wydział „Artes Liberales”) oraz Uniwersytetem Opolskim (Instytut Nauk Teologicznych). 

 

Terminarz:
poniedziałki godz. 15:30 - 17:00 (chyba, że określono inaczej przy konkretnej dacie)

Prelegent: 
ks. prof. dr hab. Stanisław Rabiej (orcid: 0000-0003-3677-2128) 
Miejsce:
Online – MSTeams – publiczny dostęp do wydarzenia także dla uczestników spoza KUL

Nazwa zespołu na Teams: Wykłady Otwarte na KUL: Ks. prof. dr hab. Stanisław Rabiej

Kod dostępu: (Teams --> Zespoły --> Dołącz do zespołu --> Wpisz kod)
v2eg76q

KRÓTKI LINK do wideokonferencji na Teams: http://bityl.pl/ZV6kA

Harmonogram i tematyka Wykładów Otwartych ks. prof. Stanisława Rabieja:

Część I: Kryzys migracyjny we współczesnej Europie

21 marca – Kryzys migracyjny we współczesnej Europie - wprowadzenie
28 marca – Znamiona kryzysu migracyjnego
4 kwietnia (15:30-18:30) – Szlaki migracyjne;  – Kraje pochodzenia uchodźców
11 kwietnia – Recepcja w krajach UE
25 kwietnia – Regulacje prawne
9 maja (15:30-18:30) – Europa – „Kryształowy pałac”, – „Kozioł ofiarny” – perspektywa geopolityczna

Część II: Współczesne kierunki w eklezjologii

16 maja – Eklezjologia w świetle tekstów biblijnych
23 maja– Eklezjologia „postbiblijna” 
30 maja - „Dopełniająca się wspólnota Kościołów”
6 czerwca – Ekumeniczna troska o jedność
13 czerwca– „Kościoły siostrzane”
20 czerwca (15:30-18:30) – W nurcie społecznego zaangażowania, – W odpowiedzi na „postnowoczesność”

Informator dla Uczestnika (plik pdf do pobrania)

Kontakt:

Lider projektu – ks. Paweł Surowiec (pawel.surowiec@kul.pl)