Od 21 marca do 20 czerwca 2022 r. w formie zdalnej odbywać się będą Wykłady Otwarte na KUL, które poprowadzi Ks. prof. dr hab. Stanisław Rabiej. Projekt zatytułowany Człowiek - Społeczeństwo - Kościół" realizowany jako Grant Misyjny KUL przewiduje 30 godzin Wykładów Otwartych o tematyce eklezjalnej i antropologicznej.

Adresatami projektu są nie tylko doktoranci KUL, ale i wszyscy zainteresowani poruszaną tematyką, ponieważ dostęp do zajęć ma charakter otwarty, a zajęcia przeprowadzane są w formie zdalnej w czasie 15 spotkań na platformie MS Teams.

Ksiądz prof. dr hab. Stanisław Rabiej doktoryzował się na KUL, habilitację uzyskał na UKSW, odbył stypendia zagraniczne w Oksfordzie, na Sorbonie oraz w Instytucie Ekumenicznym w Jerozolimie. Tytuł profesora belwederskiego otrzymał w 2004 roku. Ks. prof. S. Rabiej był w latach 2001-2005 profesorem wizytującym Uniwersytetu Karola w Pradze, obecnie jest związany z dwoma uczelniami: Uniwersytetem Warszawskim (Wydział „Artes Liberales") oraz Uniwersytetem Opolskim (Instytut Nauk Teologicznych).  

Terminarz:
poniedziałki od 15:30 do 17:00
(chyba, że określono inaczej przy konkretnej dacie)

Prelegent:
ks. prof. dr hab. Stanisław Rabiej
orcid: 0000-0003-3677-2128
Uniwersytet Warszawski, Wydział „Artes Liberales"
Uniwersytet Opolski, Instytut Nauk Teologicznych

Miejsce:
Online - MS Teams - publiczny dostęp do wydarzenia także dla uczestników spoza KUL

NAZWA ZESPOŁU na Teams:
Wykłady Otwarte na KUL: Ks. prof. dr hab. Stanisław Rabiej

KOD DOSTĘPU DO ZESPOŁU
v2eg76q

KRÓTKI LINK do wideokonferencji na Teams
http://bityl.pl/ZV6kA

HARMONOGRAM i tematyka Wykładów Otwartych ks. prof. Stanisława Rabieja

 

Dodatkowe informacje:
Informator dla Uczestnika (plik pdf do pobrania)

Kontakt:
Lider projektu - ks. Paweł Surowiec
pawel.surowiec@kul.pl

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 21.03.2022, godz. 11:13 - Ewa Zięba