Studia z filologii polskiej
(1986-1991)
 
Sekcja Filologii Polskiej Wydziału
Nauk Humanistycznych Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego

Mgr filologii polskiej
(1991)
na podstawie pracy: Świat żydowski
w twórczości Henryka Grynberga
(prowadzący:
prof. dr hab. Stefan Sawicki, recenzent:
dr Władysław Panas)

Studia doktoranckie
(1993-1997)
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie

Doktor nauk humanistycznych
(1997)
na podstawie pracy: Synowie światła –
synowie ciemności. Sakralne motywy
żydowskie w poezji Arnolda Słuckiego

(promotor: prof. Wiesław Paweł
Szymański, recenzenci: prof. Jan Błoński,
dr hab. Monika Adamczyk-Garbowska)

Doktor habilitowany nauk
humanistycznych w zakresie
literaturoznawstwa - historia literatury polskiej

(2006)
na podstawie książki: Synowie księżyca.
Zapisy poetyckie Aleksandra Wata i Henryka
Grynberga w świetle tradycji i teologii
żydowskiej
, Wydawnictwo KUL, Lublin 2004, 313 s. (recenzenci: prof. Jan Doktór, prof. Wojciech Ligęza, prof. Anna Sobolewska)

Profesor nadzwyczajny KUL
(2007)
recenzent: prof. dr hab. Józef Franciszek Fert (KUL)

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 02.04.2009, godz. 17:04 - Aleksandra Dziak