- 1981 - matura w Liceum Sztuk Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie

- 1987 - praca magisterska I w kołysankę już przemieniony płacz..." Obiit natus est... w poezji Aleksandra Wata (IFP KUL; promotor prof. dr hab. D. Paluchowska; recenzent prof. M. Maciejewski); Londyn 1989

- 1993 - praca doktorska „Niby ja". O poezji Białoszewskiego (IFP KUL; promotor prof. dr hab. D. Paluchowska; recenzenci: prof. dr hab. M. Maciejewski, prof. dr hab. Z. Łapiński; Lublin 1997

- 2002 - habilitacja na podstawie książki „Wizje splątane z historiami". Autobiografia liryczna poety; recenzenci: prof. dr hab. D. Paluchowska, prof. dr hab. E. Balcerzan, prof. dr hab. T. Kłak; Lublin 2000

 

Autor: Jacek Hnidiuk
Ostatnia aktualizacja: 19.02.2009, godz. 16:27 - Jacek Hnidiuk