Studia z filologii polskiej
(1999-2004 )
           
Wydział Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 

                          
Mgr filologii polskiej
(2004)
 
Praca magisterska: Motyw domu na lekcjach języka polskiego w gimnazjum
                         
Studia doktoranckie
(2004-2007)Wydział Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego


Doktor nauk humanistycznych
2007
Praca doktorska: Miłość jako kategoria nadrzędna w kształtowaniu świata wartości gimnazjalistów na lekcjach języka polskiego, promotor: dr hab. Roman Doktór, prof. KUL, recenzenci: prof. dr hab. Barbara Bogołębska- Uniwersytet Łódzki, dr hab. Sławomir Jacek Żurek - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

galeria 26.01.2007 r.
Doktor habilitowany nauk humanistycznych 2019
Praca habilitacyjna: Indywidualizacja kształcenia literackiego w szkole średniej. Model zadaniowy, Lublin 2018, recenzenci: prof. dr hab. Anna Janus-Sitarz (UJ), prof. dr hab. Ewa Jaskółowa (UŚ), dr hab. Małgorzata Latoch-Zielińska, prof. UMCS

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 27.06.2019, godz. 17:21 - Magdalena Marzec-Jóźwicka