Studia z filologii polskiej
(1999-2004 )
           
Wydział Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 

                          
Mgr filolgii polskiej
(2004)
 
na podstawie pracy: Motyw domu na lekcjach języka polskiego w gimnazjum
                         
Studia doktoranckie
(2004-)


Wydział Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego


Doktor nauk humanistycznych
2007
na podstawie pracy: Miłość jako kategoria nadrzędna w kształtowaniu świata wartości gimnazjalistów na lekcjach języka polskiego (promotor: dr hab. Roman Doktór, prof. KUL, recenzenci: prof. dr hab. Barbara Bogołębska- Uniwersytet Łódzki, dr hab. Sławomir Jacek Żurek - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

galeria 26.01.2007 r.Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 25.10.2007, godz. 09:10 - Aleksandra Dziak