studia magisterskie 2006-2011 filologia polska, WNH, KUL
2011 praca magisterska: Rola i znaczenie narracji plastycznej w podręcznikach do języka polskiego dla klasy pierwszej gimnazjum ( w roku szkolnym 2009/2010).
studia doktoranckie 2011- filologia polska, WNH, KUL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 24.11.2011, godz. 21:30 - Aleksandra Dziak