Wykształcenie

studia z filologii polskiej
(2001-2006)

Wydział Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana pawła II 
mgr filologii polskiej
(2006)
na podstawie pracy: Autoportret w korespondencji
Brunona Schulza
(prowadzący prof. dr hab. Małgorzata Łukaszuk- Piekara)

studia doktoranckie (2006-)Wydział nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II


Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 12.01.2007, godz. 08:48 - Aleksandra Dziak