Studia licencjackie z filologii polskiej (2007-2010) 

 

Wydział Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Tytuł licencjata (2010)

na podstawie pracy: Język i styl tekstów piosenek disco polo  pod kierunkiem dr Małgorzaty Nowak-Barcińskiej.

 

Studia magisterskie z filologii polskiej (2010-2012)

 

Wydział Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Mgr filologii polskiej (2012) 

 

na podstawie pracy: Praktyczne wykorzystanie przedmiotowego systemu oceniania przez nauczycieli języka polskiego w gimnazjum pod kierunkiem 

prof. dra hab. Sławomira Jacka Żurka

 

Studia doktoranckie (2012- )

 

Komponent dydaktyczny stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 29.09.2012, godz. 18:39 - Aleksandra Dziak