WYKSZTAŁCENIE:

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II (2010-2014);

 

Szkoła Języka i Kultury Polskiej KUL (2010-2012);

 

Doktorantura w Kazachskim Narodowym Uniwersytecie im. Al-Farabi w Almacie (2004-2007); Obrona pracy naukowej i uzyskanie tytułu doktora nauk filologicznych (2008);

 

Studia filologiczne na wydziale filologicznym Narodowego Uniwersytetu Euroazjatyckiego im. Lwa Gumilowa w Astanie (1999-2004).

 

DOŚWIADCZENIE:

 

Zastępca dziekana ds. naukowo-badawczych. Starszy wykładowca literatury kazachskiej katedry literatury kazachskiej wydziału filologicznego ENU im. Lwa Gumiliowa (2009- ); Starszy wykładowca katedry języków i komunikacji międzykulturowej Technologicznego Uniwersytetu w Almacie (2007-2009); Wykładowca katedry języka kazachskiego Międzynarodowego Uniwersytetu Kazachsko-Tureckiego im. Chodza Achmeta Jassawi w Tarazie (2004).

Autor: Anna Kołodziejska
Ostatnia aktualizacja: 09.06.2013, godz. 17:15 - Anna Kołodziejska