filologia polska, studia licencjackie (2009-2012) Uniwersytet Gdański,

specjalizacja: nauczycielska z wiedzą o kulturze

2012

Praca dyplomowa: „[…] podstawą dydaktyki powinien być dialog, który prowadzi do partnerstwa.” Obraz nauczyciela przedstawiony w tekstach literackich zawartych w podręcznikach do języka polskiego dla szkół gimnazjalnych” pisana pod kierunkiem dr Beaty Kapeli-Bagińskiej

filologia polska, studia magisterskie (2012-2013)

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, specjalizacja nauczycielska
2013 Praca magisterska: Kryteria oceny e-podręczników do języka polskiego pisana pod kierunkiem prof. dra hab. Sławomira Jacka Żurka.
informatyka, studia licencjackie (2012-...) Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,

specjalizacja programistyczna

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 05.10.2013, godz. 00:39 - Aleksandra Dziak