Studia licencjackie z filologii polskiej 

(2010-2013)                      

Wydział Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Tytuł licencjata

(2013)

na podstawie pracy: Przestrzeń ukochana i przestrzeń przeklęta na wybranych przykładach z twórczości prozatorskiej i lirycznej Haliny Birenbaum, napisana pod kierunkiem dr Moniki Szabłowskiej-Zaremby, recenzent dr Anna Jeziorkowska-Polakowska

 

Studia magisterskie z filologii polskiej

(2013-2015)                     

Wydział Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

Mgr filologii polskiej (2015)

                      

na podstawie pracy: Metonimizacja świata w prozie Piotra Szewca, napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Sławomira Jacka Żurka, recenzent dr Monika Szabłowska-Zaremba

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Agnieszka Karczewska
Ostatnia aktualizacja: 15.10.2015, godz. 19:35 - Agnieszka Karczewska