Studia z filologii polskiej
(
1986-1991)
Sekcja Filologii Polskiej Wydziału
Nauk Humanistycznych Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego  
Mgr filologii polskiej
(1991)
na podstawie pracy: Świat żydowski
w twórczości Henryka Grynberga
(prowadzący:
prof. dr hab. Stefan Sawicki, recenzent:
dr Władysław Panas)
Studia doktoranckie
(1993-1997)
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie
Doktor nauk humanistycznych
(1997)
na podstawie pracy: Synowie światła -
synowie ciemności. Sakralne motywy
żydowskie w poezji Arnolda Słuckiego

(promotor: prof. Wiesław Paweł
Szymański, recenzenci: prof. Jan Błoński,
dr hab. Monika Adamczyk-Garbowska)
Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie
literaturoznawstwa - historia literatury polskiej

(2006)
na podstawie książki: Synowie księżyca.
Zapisy poetyckie Aleksandra Wata i Henryka
Grynberga w świetle tradycji i teologii

żydowskiej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2004, 313 s. (recenzenci: prof. Jan Doktór, prof. Wojciech Ligęza, prof. Anna Sobolewska)

Profesor nadzwyczajny KUL
(2007)

 

recenzent: prof. dr hab. Józef Franciszek Fert (KUL)

Tytuł naukowy profesora

(2010)

recenzenci: prof. dr hab. Aleksander Fiut (UJ), prof. dr hab. Michał Głowiński (IBL PAN), prof. dr hab. Ewa Jaskółowa (UŚ),  prof. dr hab. Andrzej Sulikowski (USz)

Profesor zwyczajny

(2012)

recenzent: prof. dr hab. Wojciech Kaczmarek (KUL)

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 30.06.2012, godz. 21:42 - Aleksandra Dziak