Studia z filologii
polskiej

(2001-2006)  
Wydział Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Mgr filologii polskiej
(2006)


na podstawie pracy: Świat „melodii mgieł nocnych" Kazimierza Tetmajera (prowadzący: prof. Danuta T. Paluchowska, recenzent: prof. Marian Maciejewski)
Studia doktoranckie (2006-) Wydział Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II


Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 23.10.2007, godz. 22:53 - Aleksandra Dziak