Studia z filologii polskiej (2002-2007)

 

Wydział Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Mgr filologii polskiej (2007)

 

 

na podstawie pracy: Koncepcja, model i metody nauczania języka polskiego w Prywatnym Katolickim Liceum im. ks. K. Gostyńskiego
(prowadzący: prof. dr hab. Sławomir Jacek Żurek, recenzent: dr Magdalena Marzec)

Studia doktoranckie (2010-2014 ) 

 

 Komponent dydaktyczny stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Doktor nauk humanistycznych (2015)

na podstawie pracy: Czytelnictwo lektur obowiązkowych w gimnazjum od roku 2009 (promotor: prof. dr hab. Sławomir J. Żurek, recenzenci: dr hab. Anna Janus-Sitarz, prof. UJ, prof. dr. hab. Wacław Pyczek (KUL) Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 08.11.2016, godz. 14:11 - Piotr Kalwiński