Studia magisterskie

1996-1999

 

filologia polska, WNH, KUL

 

1999 praca magisterska: O języku „Kronik” Bolesława Prusa, pod kierunkiem: prof. dra hab. W. Makarskiego

Studia doktorskie

1999-2004

WNH, KUL
2007 „Dzieciątko się narodziło, niebo ludziom otworzyło”. O językowo-stylistyczno-genologicznym kształcie „Symfonij anielskich” Jana Żabczyca, promotor – prof. dr hab. W. Makarski, recenzenci – prof. dr hab. W. Książek-Bryłowa, prof. dr hab. D. Ostaszewska
Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 01.02.2011, godz. 12:43 - Agata Poręba