studia magisterskie

2005-2010

filologia polska, WNH, KUL

2010

 

praca magisterska: Projekt estetyki literackiej w pismach krytycznoliterackich Bolesława Leśmiana, 2010, pod kierunkiem: dr hab. Jakuba A. Malika, prof. KUL

 

studia doktoranckie

2010-...

literaturoznawstwo, WNH, KUL

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Agata Peryt
Ostatnia aktualizacja: 01.02.2011, godz. 12:54 - Agata Poręba