Studia teologiczne i pedagogiczne (1995-2000)

 

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Mgr teologii i licencjat (2000)

 

 w zakresie Pedagogiki Szkolnej i Korekcyjnej
Dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (2007)

Rozprawa doktorska „Dzieciece preferencje jako wyznacznik wspomagania rozwoju” napisana pod kierunkiem prof. zwycz. dr hab. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 03.10.2012, godz. 13:56 - Aleksandra Dziak