Prof. Jerzy Gocko SDB
Kierownik Katedry Teologii Moralnej Społecznej


SEMINARIUM MAGISTERSKIEWymagania odnośnie do recenzji naukowej


1. Recenzja może dotyczyć książki (jednego autora lub zbiorowej) lub też obszernego artykułu (minimum 25 stron druku!).

2. Recenzja nie może być krótsza niż 3 strony wydruku komputerowego (nie powinna być jednak dłuższa niż 10 stron wydruku komputerowego).

3. Recenzja naukowa powinna mieć charakter oceniająco-krytyczny; może jednocześnie zawierać swoistą zachętę do lektury (dlaczego warto tę książkę, ten artykuł przeczytać).

4. Układ recenzji - konieczne elementy recenzji naukowej:

- dokładny opis bibliograficzny książki (artykułu) z podaniem ilości stron (tutaj także trzeba podać wydawnictwo;

- krótki wstęp - najczęściej „umiejscowienie" publikacji we współczesnej literaturze przedmiotu lub nawiązanie do znaczenia problematyki podejmowanej w książce...

- kilka uwag biograficznych o autorze; ukazanie omawianej publikacji na tle jego dotychczasowego dorobku;

- krótkie, ale w miarę dokładne (a nade wszystko wierne!) omówienie publikacji; już tu może być „wyłowienie" pewnych istotnych wartościowych zdaniem recenzenta elementów publikacji;

- uwagi krytyczne: czego zabrakło; co zostało ukazane w niepełny sposób; czy jakiś problem został zniekształcony lub całkowicie źle ujęty; inne braki formalne (niejasności, brak dobrych wstępów lub podsumowań w poszczególnych częściach publikacji)

- ocena pozytywna - najpierw bardziej obiektywnie: na co warto zwrócić uwagę; może (nie musi) być dołączona ocena bardziej subiektywna - co mi się podobało, co dla mnie szczególnie ważne, w jaki sposób skorzystałem na lekturze tej publikacji.

- wnioski z lektury; możliwość wykorzystania publikacji w „naszej" pracy...

- kilka słów na zakończenie - może to być formuła, że warto zwrócić uwagę na inne publikacje autora, że czekamy na dalsze jego książki (itp. „Komunały").

Autor: Jerzy Gocko
Ostatnia aktualizacja: 10.12.2006, godz. 15:28 - Jerzy Gocko