Z satysfakcją informujemy, że Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów. 

 

W ramach konkursu OPUS 21 pozytywną decyzję o finansowaniu otrzymał projekt badawczy, który realizowany będzie przez Katedrę Biologii i Biotechnologii Mikroorganizmów Instytutu Nauk Biologicznych KUL w konsorcjum z Instytutem Agrofizyki PAN w Lublinie oraz Uniwersytetem Medycznym w Lublinie. Tytuł projektu: "Wpływ glifosatu na biologiczne utlenianie metanu w glebach rolniczych". Więcej o projekcie badawczym

 

Grant PRELUDIUM otrzymał projekt: "Badania mechanizmu zaburzeń błonowych mikroorganizmów wywołanych obecnością miedzi jako efektywnego substratu antybakteryjnego oraz potencjalnego nośnika substancji aktywnie czynnych". Kierownik: mgr Agata Ładniak, opiekun naukowy: dr Robert Mroczka z Laboratorium Optyki Rentgenowskiej ICBN KULPonadto KUL jest partnerem w grancie OPUS (KUL jest w konsorcjum): „Odpowiedź behawioralna i fizjologiczna sarny europejskiej (Capreolus capreolus) na farmy wiatrowe w krajobrazie rolniczym”, który został zgłoszony przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Wykonawcą ze strony KUL w tym projekcie jest dr Rafał Łopucki z Laboratorium Optyki Rentgenowskiej ICBN KUL.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

 

Autor: Ewa Pajdowska
Ostatnia aktualizacja: 13.12.2021, godz. 16:31 - Ewa Pajdowska