Wyniki Konkursu „Lubelszczyzna pełna Tajemnic”

4 czerwca 2012 r. Komisja Konkursu „Lubelszczyzna pełna Tajemnic” ogłosiła wyniki. Laureaci wraz z opiekunami o terminie rozdania nagród zostaną poinformowani telefonicznie.

Kategoria Gimnazjum:
I miejsce - Dominika Gałus „Bitwa o Wolność” - Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim
II miejsce - Iga Kozyra „Wokół burzliwych dziejów kościoła w Księżopolu” - Gimnazjum im. Jana Pawła II w Księżpolu
III miejsce - Aleksandra Jedlińska "Dzieje Grabówki" - Publiczne Gimnazjum w Annopolu

Wyróżnienia:
Aleksandra Słupczyńska "Wspomnienia o Janowie" - Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Janowie Lubelskim
Klaudia Jaworska "Kto ratuje jedno życie… opowieść o Halinie Błaszczyk” - Zespół Szkół w Izbicy
Katarzyna Wątur "Działalność hrabiego Kajetana Kickiego w majątku Sobieszyn" - Zespół Szkół Ogólnokształcących im.  Jana Pawła II w Rykach

Kategoria Liceum:
I miejsce - Paulina Ciotucha „Wspomnienia młodego Polaka zesłanego podczas II wojny światowej na Sybir udokumentowane w osobistym dzienniku Mariana Korsaka oraz we wspomnieniach jego najstarszej córki” - IV LO im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie
II miejsce - Paweł Surmacz "Działalność księdza Błażeja Nowosada w Aleksandrowie" - Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Biłgoraju
III miejsce - Bogumiła Mitura „Kock - najstarsze miasto na Lubelszczyźnie” - Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Stępnia w Kocku


Wyróżnienie:
Dominika Mankiewicz "Jaszczowski dwór" -  IV LO im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie
Albert Michalak "Historia parafii i miejscowości Stanin" -  I LO w Łukowie
Katarzyna Kucharska „Sylwetka Stanisława Pucha” -  IV LO im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona