W konkursie na najlepszą pracę dyplomową za rok 2013/2014 nagrody otrzymali:

  • WYNIKI KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013

    mgr Natalia Kunat, absolwentka kierunku filozofia (studia II stopnia), za pracę Specyfika języka metafizyki w ujęciu Stanisława Kamińskiego i Mieczysława Alberta Krąpca napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. Andrzeja Maryniarczyka;
  • mgr Jacek Jarocki, absolwent kierunku filozofia (studia II stopnia) w ramach kolegium MISHuS, za pracę Interpretacje monizmu neutralnego w kontekście współczesnej filozofii umysłu napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. Piotra Gutowskiego;
  • mgr Anna Moroz, absolwentka kierunku kulturoznawstwo (studia II stopnia), za pracę Kultura franciszkańska w twórczości Romana Brandstaettera napisaną pod kierunkiem dra hab. Ryszarda Zajączkowskiego, prof. KUL;
  • ks. mgr Sławomir Podraza, absolwent kierunku filozofia (studia I stopnia), za pracę Via negationis w poznaniu Boga na podstawie Super Boethium De Trinitate św. Tomasza z Akwinu napisaną pod kierunkiem ks. dra Tomasza Dumy,
  • Maria Płonkowska, absolwentka kierunku kulturoznawstwo (studia I stopnia), za pracę „Koncepcje szczęścia we współczesnej muzyce zaangażowanej na przykładzie twórczości zespołu Luxtorpeda napisaną pod kierunkiem dr Anny Kawalec.

Prace oceniano w aspekcie materialnym, gdzie istotna była waga podejmowanej w pracy problematyki, samodzielność i wnikliwość przeprowadzonych analiz oraz bogactwo wykorzystanej literatury przedmiotu, a także w aspekcie formalnym. Wręczenie nagród nastąpi podczas święta patronalnego Wydziału Filozofii.

 

DOKUMENTY

 

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 30.10.2014, godz. 15:50 - Andrzej Zykubek