Z wielką przyjemnością ogłaszamy

wyniki Konkursu na pracę pisemną pt. „Funkcjonowanie wybranej instytucji publicznej w Polsce“!

 

Termin nadsyłania prac został ustalony na dzień 15 kwietnia 2013 r. (decydowała data wysyłki). Na konkurs prawidłowo wpłynęły 32 prace. Komitet Konkursowy w składzie:

 

Przewodniczący: Ks. Prof. dr hab. Piotr Stanisz – Dziekan WPPKiA

Prof. dr hab. Magdalena Pyter – Dyrektor Instytutu Administracji KUL

Prof. zw. dr hab. Stanisław Wrzosek

Prof. dr hab. Paweł Fajgielski

Ks. Prof. dr hab. Sylwester Kasprzak

Prof. dr hab. Maciej Rudnicki

Dr hab. Rafał Biskup

Ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski

 

w dniach 22 – 30 kwietnia 2013 r. dokonał oceny prac nadesłanych przez uczestników i wyłonił laureatów konkursu.

 

I miejsce

Klaudia Waciak (Zespół Szkół Ekonomicznych im. K.K. Baczyńskiego w Przemyślu)

 

II miejsce

Robert Gębal (Zespół Szkół nr 1im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach)

 

III miejsce

Richard Lemonnier (I Liceum Ogólnokształcące im. S. Czarnieckiego w Chełmie)

 

Ponadto, Komitet Konkursowy postanowił także wyróżnić następujące osoby:

  • Magdalena Dobrowolska (Zespół Szkół Ekonomicznych im. K.K. Baczyńskiego w Przemyślu)
  • Joanna Łapa (VI Liceum Ogólnokształcące im. H. Chrzanowskiej w Tarnowie)
  • Piotr Kuczera (VI Liceum Ogólnokształcące im. H. Chrzanowskiej w Tarnowie)
  • Katarzyna Niewęgłowska (Zespół Szkół Ekonomicznych im. K.K. Baczyńskiego w Przemyślu)
  • Urszula Pasierbek (Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej)
  • Agnieszka Pilarczyk (Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej)
  • Agnieszka Ryszkiewicz (Zespół Szkół Ekonomicznych i III LO w Chełmie)
  • Marcin Ryś (Zespół Szkół Ekonomicznych im. K.K. Baczyńskiego w Przemyślu)
  • Aneta Sucharzewska (I Liceum Ogólnokształcace im. Komisji Edukacji Narodowej w Sanoku)
  • Kinga Żydek (Zespół Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Bełżycach)
Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 15.01.2016, godz. 01:51 - Patryk Ochwat