Wyniki naszych Absolwentów na egzaminach wstępnych

na aplikacje korporacyjne i na aplikacje sądową i prokuratorską

 

 

Zgodnie z informacją przekazaną na X Konferencji Ministra Sprawiedliwości Konferencji z Dziekanami Wydziałów Prawa uczelni wyższych w dniu 5 lutego 2018r. w Popowie Absolwenci Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, jak co roku, wykazali duże zainteresowanie aplikacjami prawniczymi. Spośród Absolwentów, którzy studia na kierunku Prawo ukończyli w roku 2017 do egzaminów wstępnych na aplikacje przystąpiło 140 osób, tj. 45,02 %.

 

Absolwenci rocznika 2017 osiągnęli bardzo dobre wyniki podczas egzaminów wstępnych na aplikacje korporacyjne. Aż 101 zdających, tj. 72,14 % osób osiągnęło wynik pozytywny. Nasz Wydział osiągnął najlepszy w historii wynik zdawalności i uplasował się na 5 miejscu wśród 35 jednostek, po Uniwersytecie Warszawskim, gdzie zdawalność wyniosła 72,33 %.

 

Bardzo dobre wyniki nasi Absolwenci osiągnęli także podczas egzaminu wstępnego do elitarnej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, która w tym roku cieszyła się rekordowym zainteresowaniem. Spośród kandydatów, którzy ukończyli studia na naszym Wydziale aż 16 osób uzyskało wynik pozytywny (w 2016 r. wynikiem takim pochwalić się mogło 11 naszych Absolwentów). W rankingu indywidualnym nasza Absolwentka znalazła się na 4 miejscu.

 

Serdecznie gratuluję wszystkim Absolwentom naszego Wydziału, którzy uzyskali pozytywne wyniki na egzaminach wstępnych. Życzę Wam dalszych sukcesów na ścieżce kariery zawodowej i gorąco zachęcam do podtrzymywania kontaktów z Wydziałem.

 

Gratulacje składam także Pracownikom Wydziału – sukces ten nie byłby możliwy bez merytorycznego wsparcia, jakiego udzielali Państwo naszym Studentom.

 

Jestem głęboko przekonany, że podczas tegorocznych egzaminów wstępnych nasi Absolwenci uzyskają równie satysfakcjonujące rezultaty.

 

zdawalność absolwentów w 2017 r.

 

porównanie zdawalności wszystkich absolwentów danej uczelni  i absolwentów rocznika 2017

 

Dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL

Dziekan WPPKiA

 

 

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 13.02.2018, godz. 11:41 - Adam Jankowski