Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Instytut Europeistyki, Katedra Prawa Unii Europejskiej

Dział Koordynacji Programów Europejskich

Tel. +48 81 445 41 66, fax. +48 81 445 41 65, e-mail: olimpiada@kul.pl

 

 

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Integracji Europejskiej

Lublin, dnia 15 kwietnia 2011 r.

 

Lista ostateczna laureatów 

Zawodów Centralnych Olimpiady Wiedzy o Integracji Europejskiej

Olimpiada 2010/2011

 

Lp.

Imię i Nazwisko

Suma punktów

  1.  

 Szymon Sacher - I miejsce

 47,5 pkt

  1.  

 Wiktor Podsiadło - II miejsce

43,8 pkt

  1.  

 Dominika Iwańska - III miejsce

 43,5 pkt

  1.  

 Anna Gołda

42,8 pkt

  1.  

 Agnieszka Kowalska

 42,6 pkt

  1.  

Aleksander Gajda 

 41,6 pkt

  1.  

Maciej Ratajczak 

39,9 pkt

  1.  

Piotr Matczak 

39,5 pkt

  1.  

Wioleta Bielecka 

 37,6 pkt

  1.  

 Kinga Turska

 34 pkt

 

                                                                                  

 

 

Zatwierdzam:

Dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz       Piotr Siemaszko

Przewodnicząca/y Komitetu Głównego        Kierownik ds. organizacji Olimpiady

 

Zwycięzca otrzmał laptopa, program multimedialny do nauki języka
angielskiego oraz książki i gadżety z PE.


Nagroda główna ufundowana dzięki wspołpracy w ramach
promocji lubelszczyzny z funduszy Marszałka Województwa Lubelskiego

Patronat Województwo Lubelskie

Patronat nad Olimpiadą Marszałek Województwa Lubelskiego

 

Nagrody ufundowali także:

Wydawnictwo KUL,

Wydawnictwo C.H. Beck,

InstytutWydawniczy EuroPrawo,

Poseł do PE Lena Kolarska-Bobińska,

Poseł do PE Mirosław Piotrowski.

 

 

Gratulujemy serdecznie zwycięzcom i wszystkim laureatom.

Autor: Piotr Siemaszko
Ostatnia aktualizacja: 04.10.2011, godz. 12:43 - Piotr Siemaszko