Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Instytut Europeistyki, Katedra Prawa Unii Europejskiej

Dział Koordynacji Programów Europejskich

Tel. +48 81 445 41 66, fax. +48 81 445 41 65, e-mail: olimpiada@kul.pl

 

 

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Integracji Europejskiej

Lublin, dnia 13 kwietnia 2012 r.

 

Lista ostateczna 6laureatów i 6 finalistów biorących udział w II i III etapie

Zawodów Centralnych Olimpiady Wiedzy o Integracji Europejskiej

Olimpiada 2011/2012

 

Lp.

Imię i Nazwisko

Suma punktów


  1.  
Łukasz Szubelak 43,1 pkt
  1.  

Maciej Ratajczak

42,1 pkt
  1.  

Paweł Gurbała

41,8 pkt

  1.  

Daniel Brachman

40,5 pkt

  1.  
 Michał Podsiadło  38,8 pkt
  1.  

Szymon Sacher

38,7 pkt

  1.  

Sylwia Polak

31,6 pkt

  1.  

Maciej Gil

31,3 pkt

  1.  

Dawid Gralik

31,1 pkt

 10.

Marcin Brongiel

 


31,1 pkt

 

 

11.

 

Paweł Sułkowski 30,4 pkt

 

12.

 

 Kamil Szmaro 30,1 pkt 

 

         Gratulujemy serdecznie zwycięzcom i wszystkim uczestnikom!

 

 

Zatwierdzam:

mgr Agnieszka Parol                                    Piotr Siemaszko

Przewodnicząca/y Komitetu Głównego        Kierownik ds. organizacji Olimpiady

 

Zwycięzca otrzmał laptopa - nagrodę główną dla laureata za zajęcie I-go miejsca.


Nagroda główna została ufundowana dzięki współpracy w ramach
promocji lubelszczyzny z funduszy Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Krzysztofa Hetmana

 Województwo Lubelskie

Patronat nad Olimpiadą Marszałek Województwa Lubelskiego


PATRONAT NAD OLIPMIADĄ SPRAWUJA TAKŻE:


Pan Radosław Sikorski Minister Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

Pani Profesor Lena Kolarska-Bobińska Poseł do Parlamentu Europejskiego  

 

Pan Profesor Mirosław Piotrowski Poseł do Parlamentu Europejskiego

 

Nagrody ufundowali partnerzy Olimpiady Wiedzy o Integracji Europejskiej: 

 

Ars Boni et aequi Przedsiębiorstwo Wydawnicze

 

C.H. Beck Wydawnictwo 

 

 

Edukacja Prawnicza

 

 

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie


 

 

Punkt Informacyjny Europe Direct - Lublin

 

 

 

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

 

 

 

WYDAWNICTWO OD.NOWA

 

 

 Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

 

 

  

 

Wolters Kluver - wydawnictwa prawnicze, wydawnictwa ekonomiczne

 

 


 

 

Gratulujemy serdecznie zwycięzcom i wszystkim uczestnikom!


Olimpiada wiedzy o integracji europejskiej współfinansowana jest ze środków pozyskanych  z dofinansowania Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach realizacji zadania publicznego „Organizacja i przeprowadzenie olimpiad w latach szkolnych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013".

Autor: Piotr Siemaszko
Ostatnia aktualizacja: 14.04.2012, godz. 13:32 - Piotr Siemaszko