WYPŁACAĆ
Podejmuję pieniądze w banku, czy wypłacam pieniądze w banku, w bankomacie? Według mnie ja pieniądze pobieram lub podejmuję. Wypłaca mi je kasjerka, czy bankomat.
Prefiks wy- wyraźnie wskazuje na czynność od rzeczy, czy osoby: wy-jeźdzam z miasta (ruch ma miejsce z miasta na zewnątrz) podobnie, gdy wy-miotuję, to ta nieprzyjemna przypadłość ma miejsce ode mnie na zewnątrz. Wypłacanie jest więc też czynnością wykonywaną od kogoś czegoś. Niestety ten nagminny błąd występuje powszechnie, także w reklamach i o zgrozo widziałęm w jakim akcie prawnym. JEST TO JEDNAK NADAL BŁĄD, prawda?
Spotkałem się z chyba niesłuszną odpowiedzią
Nieprawda; nie jest to ani błąd, ani tym bardziej nagminny, więc i uczucie zgrozy jest nieuzasadnione. Wypłacamy sobie pieniądze w banku albo z bankomatu, a z kolei bank lub bankomat wypłacają nam te pieniądze. Co do przyrostka wy-, to poza znaczeniem kierunkowym, ma on jeszcze inne: osiagania celu, wyniku, wyczerpania zakresu czynności (wybudować, wybadać, wybielać itd.). Jeśli wypłacam pieniądze z bankomatu (banku), to tak czy inaczej wedrują one z wnętrza bankomatu, z kasy do moich rąk.

Proszę spytać wykształconych Polaków, którzy pół wieku temu wyjechali z Ojczyzny - oni pobierają pieniądze w banku. Nie rozumieją w takim wyrażeniu słowa WYPŁACAĆ. To wypłacanie to moda ostatnich lat dwudziestych.

Wiem co zaraz przeczytam:
1. Język jest żywy i się zmienia.
OK, ale niech nie dziczeje
2. USUS JEST NORMĄ.

Zgadzam się,że powszechne użycie jest normą, ale norma nie może być alogiczna.

Czy mam rację?


Słownik dobrego stylu, czyli wyrazy które się lubią pod red. M. Bańki przy haśle pieniądze podaje następujące czasowniki: pobierać, pozyskiwać, wypłacać (z banku) i wyjąć (wyciągnąć). Wielki słownik wyrazów bliskoznacznych również podaje użycie czasownika „wypłacać” w znaczeniu wypłacać pieniądze z bankomatu. Oczywiste jest, że skoro takie znaczenie leksemu aprobują słowniki, nie możemy podważać poprawności takiego użycia. Mówi Pan, że uzus jest normą, co jest nieprawdą, gdyż uzus jest pojęciem szerszym niż norma językowa. Obejmuje on oprócz składników normatywnych także elementy językowe rozpowszechnione w pewnych środowiskach, ale jednocześnie dość powszechnie odczuwalne jako nieaprobowane. Zatem nie należy tych dwóch pojęć utożsamiać - norma należy do uzusu.
Proponowana przez Pana forma pobieram jest synonimem wypłacam - zatem obie formy są dopuszczalne.

Autor: Natalia Sosnowska
Ostatnia aktualizacja: 12.03.2010, godz. 10:05 - Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn