Homilie

VII Niedziela Zwykła (Kościół Akademicki KUL, 23 II 2020 r.)

Msza św. w kościele pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Krzemieńcu (4 IX 2019 r.)

Dożynki (Kościół pw. św. Ludwika w Czemiernikach, 25 VIII 2019 r.)

VII Niedziela Zwykła (Kościół Akademicki KUL, 24 II 2019 r.)

Wielki Czwartek (Kościół Akademicki KUL, 29 III 2018 r.)

Pasterka (Kościół Akademicki KUL, 24 XII 2017 r.)

VIII Niedziela Zwykła (Kościół Akademicki KUL, 26 II 2017 r.)

Msza św. w 155. rocznicę urodzin hr. Anieli Potulickiej (Kościół Akademicki KUL, 10 IV 2016 r.)

Wielki Czwartek (Kościół Akademicki KUL, 24 III 2016 r.)

II Niedziela Wielkiego Postu (Kościół Akademicki KUL, 21 II 2016 r.)

Pasterka (Kościół Akademicki KUL, 24 XII 2015 r.)

Msza św. w Bratoszewicach – wprowadzenie (22 XI 2015 r.)

Msza św. za zmarłych (Kościół Akademicki KUL, 8 XI 2015 r.)

Msza św. rozpoczynająca Walne Zebranie Towarzystwa Przyjaciół KUL (Kościół Akademicki KUL, 13 VI 2015 r.)

Wielki Czwartek (Kościół Akademicki KUL, 2 IV 2015 r.)

I Niedziela Wielkiego Postu (Kościół Akademicki KUL, 22 II 2015 r.)

Msza w kościele Zwiastowania NMP w Potulicach (9 XI 2014 r.)

Dzień Zaduszny (Kościół akademicki KUL, 2 XI 2014 r.)

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej (Kościół Akademicki KUL, 15 VI 2014 r.)

Wielki Czwartek (Kościół Akademicki KUL, 17 IV 2014 r.)

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP (Kościół Akademicki KUL, 8 XII 2013 r.)

Msza św. za zmarłych (Kościół Akademicki KUL, 18 XI 2013 r.)

Wielki Czwartek (Kościół Akademicki KUL, 28 III 2013 r.)

Msza św. w intencji śp. Józefa Kardynała Glempa – wprowadzenie (Kościół Akademicki KUL, 15 II 2013 r.)

Msza św. w intencji śp. abp. Józefa Życińskiego (Archikatedra Lubelska, 10 II 2013 r.)

Święto Chrztu Pańskiego (Kościół Akademicki KUL, 13 I 2013 r.)


Wywiady

Ks. prof. Antoni Dębiński o 100-leciu KUL-u, rozm. przepr. Wojciech Brakowiecki, Polskie Radio Lublin 7 XII 2018 r.

Dębiński Antoni, Dobro przekracza ocean, rozm. przepr. ks. Rafał Pastwa, „Gość Niedzielny”, "Gość Lubelski" 28 X 2018 r., s. III.

Dębiński Antoni, 100 lat służby Bogu i Ojczyźnie, rozm. przepr. Wojtek Maślanka, Nowy Dziennik 6 X 2018 r., s. 44-45.

Dębiński Antoni, KUL znaczy wspólnota, rozm. przepr. Grażyna Stankiewicz, Lajf 23 III 2018 r.

Dębiński Antoni, KUL równolatkiem Rzeczypospolitej, rozm. przepr. Aleksandra Słabisz, "Nowy Dziennik" 21 II 2018 r.

Dębiński Antoni, KUL przyciąga swoją marką, rozm. przepr. Wojciech Brakowiecki, Polskie Radio Lublin 8 XII 2017 r.

Dębiński Antoni, Zwiększenie nakładów na naukę to kwestia rozstrzygająca, rozm. przepr. Tomasz Nieśpiał, Polskie Radio Lublin 16 X 2017 r.

Dębiński Antoni, Katolicki Uniwersytet Lubelski – marka rozpoznawalna nie tylko w Polsce, rozm. przepr. Marcin Przeciszewski, KAI 9 X 2017 r.

Dębiński Antoni, Zrobić wszystko, by unieważnić wyroki na mojego poprzednika!, rozm. przepr. Marzena Krupa, KAI 10 IX 2017 r.

Dębiński Antoni, Droga do wyzwalania człowieczeństwa, rozm. przepr. Rafał Pastwa, "Gość Niedzielny. Gość Lubelski", 19 III 2017 r., s. VI-VII.

Dębiński Antoni, KUL mógł się nie odrodzić po wojnie, rozm. przepr. Tomasz Krzyżak, "Rzeczpospolita" 29 I 2017 r.

Dębiński Antoni, O ks. Wincentym Granacie - teologu-Soboru, rozm. przepr. Alina Petrowa, KAI 12 II 2016 r.

Dębiński Antoni, Misja KUL – wciąż aktualna?, rozm. przepr. Marzena Krupa, „Przegląd Uniwersytecki", nr 2 2016, s. 6-12.

Dębiński Antoni, KUL od niemal 100 lat służy Polsce i Kościołowi, rozm. przepr. Marcin Przeciszewski, „Wiadomości KAI” 25 X 2015 r., s. 20-24.

Dębiński Antoni, Podąża wszystkimi drogami wiedzy, rozm. przepr. Lidia Dudkiewicz, „Niedziela” 18 X 2015 r., s. 26-27.

Dębiński Antoni, Hrabina Potulicka, niezwykła arystokratka, zasłużona na rzecz KUL, rozm. przepr. Marcin Przeciszewski, KAI 13 IV 2015 r.

Dębiński Antoni, Wspierajmy uczelnię, która jest naszym wspólnym dobrem!, rozm. przepr. Marcin Przeciszewski, KAI 31 III 2015 r.

Dębiński Antoni, Uniwersytet nie może być gettem, rozm. przepr. ks. Rafał Pastwa, „Gość Niedzielny”, "Gość Lubelski" 19 II 2015 r., s. III.

Dębiński Antoni, Jedyny katolicki?, rozm. przepr. ks. Henryk Zieliński, „Idziemy” 8 VI 2014 r., s. 28-29.

Dębiński Antoni, Z wizytą u Polaków na Wschodzie i Zachodzie, rozm. przepr. Marzena Krupa, "Przegląd Uniwersytecki", nr 4 2013, s. 7-8.

Dębiński Antoni, Tradycja czy nowoczesność?, rozm. przepr. ks. Ireneusz Skubiś, „Niedziela” 31 III 2013, s. 24-26.

Uniwersytet katolicki a współczesność


Przemówienia okolicznościowe

Rozpoczęcie roku akademickiego na pielęgniarstwie, 3 III 2020 r.

Medal za Zasługi dla KUL dla ks. prof. Stanisława Janeczka, 18 11 2019 r.

Promocje doktorskie, 24 X 2019 r.

XI Polski Zjazd Filozoficzny, 9 IX 2019 r.

Święto Patronalne KUL, 28 VI 2019 r.

Promocje doktorskie, 26 VI 2019 r.

Promocje doktorskie, 21 II 2019 r.

100. rocznica powstania KUL, 8 XII 2018 r.

Promocje doktorskie, 29 X 2018 r.

Promocje doktorskie, 28 VI 2018 r.

Światowy Zjazd Absolwentów KUL, 8 VI 2018 r.

Prezentacja książki "Dialog leczy rany", 6 VI 2018 r.

Walne Zgromadzenie Europejskiej Federacji Uniwersytetów Katolickich, 24 V 2018 r.

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Jackowi Woronieckiemu OP, 18 V 2018 r.

Promocje doktorskie, 22 II 2018 r.

Wręczenie Medalu Signum Universitatis prof. Marcie Lempart-Geratkowiej, 8 XII 2017 r.

Wręczenie medali i dyplomów honorowych „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”, 20 XI 2017 r.

Odnowienie doktoratu s. prof. Zofii Józefy Zdybickiej, 16 XI 2017 r.

Promocje doktorskie, 18 X 2017 r.

Konferencja „NON NOVA SED NOVE – Codex Iuris Canonici 1917”, 18 X 2017 r.

Obrady Konferencji Episkopatu Polski na KUL, 13 X 2017 r.

Promocje doktorskie, 27 VI 2017 r.

Wyróżnienie Gratae Memoriae Signum Universitatis dla Pani Wandy Gawrońskiej, 25 V 2017 r.

Akademicka pielgrzymka do Komańczy, 20 V 2017 r.

Wyróżnienie Gratae Memoriae Signum Universitatis dla prof. Georges’a Jacques’a, 18 V 2017 r.

Konferencja "Finanse publiczne a rozwój gospodarki - in memoriam Profesor Zyta Gilowska", 24 IV 2017 r.

Konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki, 29 III 2017 r.

Promocje doktorskie, 22 II 2017 r.

Nadanie tytułu Deo et Patriae deditus prof. Alicji Grześkowiak, 8 XII 2016 r.

Konferencja „Jedyna taka uczelnia między Berlinem a Władywostokiem. Katolicki Uniwersytet Lubelski w realiach systemu komunistycznego (1944-1989)", 20 X 2016 r.

Konferencja „Chrzest Polski – początki państwa”. Dni Kultury Chrześcijańskiej Diecezji Sandomierskiej - Stalowa Wola, 18 X 2016 r.

Odnowienie doktoratu ks. prof. Michała Hellera, 15 X 2016 r.

Doktorat honoris causa KUL dla Krzysztofa Pendereckiego, 14 X 2016 r.

Światowe Dni Młodzieży, Arena Lublin, 23 VII 2016 r.

Wystawa zbiorów Tadeusza i Olgi Litawińskich. Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym, 22 IV 2016 r.

Promocje doktorskie na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, 15 XII 2015 r.

Otwarcie Centrum Transferu Wiedzy, 8 XII 2015 r.

Otwarcie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych, 24 XI 2015 r.

XVIII Targi Wydawców Katolickich, 19 XI 2015 r.

Doktorat honoris causa KUL dla prof. Richarda Swinburne'a, 17 XI 2015 r.

Odnowienie doktoratu ks. prof. Wojciecha Góralskiego i o. dr. Jana Gabriela Bartoszewskiego OFMCap, 21 X 2015 r.

Promocje doktorskie na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, 23 VI 2015 r.

Święto Patronalne KUL, 12 VI 2015 r.

Sympozjum „W jedności uobecniać Chrystusa w świecie", 21 IV 2015 r.

Wystawa "Papież Jan Paweł II - dar Polski dla świata". Senat RP, 15 IV 2015 r.

Uroczysta Gala Jubileuszu 20-lecia Radia eR, 13 XI 2014 r.

Konferencja „Obecność krzyża w przestrzeni publicznej państw europejskich", 12 XI 2014 r.

Spotkanie promujące XX tom "Encyklopedii katolickiej", 11 XI 2014 r.

Opera Omnia Josepha Ratzingera, 24 X 2014 r.

Święto Patronalne KUL, 27 VI 2014 r.

Wystawa „Papież Jan Paweł II – dar Polski dla świata”. Trybunał Koronny, 14 IV 2014 r.

Konferencja „Systemy ubezpieczeń społecznych - między solidaryzmem a indywidualizmem”, 3 IV 2014 r.

Dyskusja wokół książki śp. abp. Józefa Życińskiego "Transcendencja i naturalizm", 18 III 2014 r.

Wręczenie Złotego Dyplomu Wielce Błogosławionemu Nersesowi Bedrosowi XIX, 4 XII 2013 r.

Inauguracja Katolickich Wszechnic Ludowych, XI 2013 r.

Manewry „Kompania w działaniach opóźniających", 14 X 2013 r.

Duszpasterskie Wykłady Akademickie, 29 VIII 2013 r.

55. Tydzień Filozoficzny, 11 III 2013 r.

Sympozjum „Dlaczego jeszcze jestem w Kościele?”, 5 III 2013 r.