Nagrody i wyróżnienia Pracowników Instytutu Psychologii

 

Pani prof. Maria Braun-Gałkowska odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

linia_300_300.gif
W trakcie uroczystości z okazji 50-lecia pracy naukowej na KUL Pani prof. Maria Braun-Gałkowska zostanie odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

 

 

Mariola Łaguna laureatką nagrody MNiSW

linia_300_300.gif
Dr hab. prof. KUL Mariola Łaguna została laureatką nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe - wyróżniającą się rozprawę habilitacyjną. Nagroda została przyznana za książkę:
Łaguna M. (2010). Przekonania na własny temat i aktywność celowa. Badania nad przedsiębiorczością. Gdańsk: GWP.

 

prof. Piotr Oleś wyróżniony

linia_300_300.gif

Książka prof. Piotra Olesia pt. "Psychologia człowieka dorosłego" (PWN 2011) dostała wyróżnienie specjalne redaktora magazynu "Charaktery" w tegorocznej edycji nagród Teofrasta.

Gratulujemy!

 

Profesor Andrzej Sękowski jako Keynote Speaker na najbliższych kongresach psychologicznych

linia_300_300.gif
Prof. dr hab. Andrzej Sękowski został zaproszony jako Keynote Speaker oraz Invited Speaker do udziału w trzech ważnych konferencjach międzynarodowych, które odbędą się w najbliższym czasie. Na dwóch z nich jest jedyną osobą reprezentującą Polskę w takim charakterze. Kongresy:
- 13th European Congress of Psychology, Stockholm, 9-12 July 2013 -  Keynote Speaker
www.ecp2013.se
- 48th Congress of the German Psychological Society, Bielefeld, 23-27 September 2012 – Keynote Speaker
http://ekvv.uni-bielefeld.de/
- XXX International Congress of Psychology (ICP), Cape Town, 22-27 July 2012 – Invited Speaker
www.icp2012.com

 

Prof. Piotr Oleś przewodniczącym Komitetu Psychologii PANlinia_300_300.gif

Profesor Piotr Oleś został wybrany przewodniczącym Komitetu Psychologii PAN. Trzy osoby reprezentują nasz Instytut w nowym składzie Komitetu Psychologii PAN: prof. dr hab. Adam Biela, prof. dr hab. Piotr Oleś oraz dr hab. Mariola Łaguna.

Serdecznie gratulujemy!

 

Przegląd Psychologiczny na liscie ERIHlinia_300_300.gif

Mamy zaszczyt poinformować, że decyzją European Science Foundation „Przegląd Psychologiczny", którego Redaktorem Naczelnym jest prof. dr hab. Andrzej Sękowski, został umieszczony jako jedyne polskojęzyczne czasopismo psychologiczne na prestiżowej liście czasopism ERIH (European Reference Index fo the Humanities). ERIH są to listy indeksujące czasopisma naukowe z piętnastu dyscyplin humanistycznych. Decyzję tę odczytujemy jako wyróżnienie dla całej Redakcji, Naszego Instytutu i całej uczelni. Serdecznie gratulujemy!

Autor: Agata Błachnio
Ostatnia aktualizacja: 28.06.2012, godz. 15:59 - Agata Błachnio