Podczas V Ogólnopolskiego Sympozjum Mikrobiologicznego "Metagenomy różnych środowisk", które odbyło się w Warszawie w dniach 17-18 czerwca 2021 r. komisja konkursowa w składzie:
- dr hab. Tomasz Stępkowski (SGGW Warszawa)
- prof. dr hab. Jadwiga Wyszkowska (UWM Olsztyn)
- prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka (IGR PAN Poznań)
- prof. dr hab. Adam Jaworski (SAN Łódź)
- dr hab. Agnieszka Wolińska, prof. KUL (Lublin)

wyróżniła prace pracowników Instytutu Nauk Biologicznych:

1) prezentację pt. "Rozpoznanie mikrobiomu paproci wodnej Azolla caroliniana Willd. - badania wstępne" przygotowaną przez dr. Artura Banacha, mgr Patrycję Gromadzką oraz dr Weronikę Goraj;
2) poster pt. "Różnorodność mikrobiologiczna w solankach: od prób środowiskowych do biotechnologicznego potencjału izolatów" przygotowany przez dr Weronikę Goraj oraz dr Annę Pytlak, dr Artura Banacha, prof. Annę Gałązkę i prof. Agnieszkę Wolińską.
Autor: Anita Marszelewska
Ostatnia aktualizacja: 02.09.2021, godz. 11:23 - Anita Marszelewska