Pracownik naszego wydziału - dr inż. Ewelina Grabias jest współautorem publikacji The use of halloysite functionalized with isothiouronium salts as an organic/inorganic hybrid adsorbent for uranium(VI) ions removal, która została opublikowana w 2018 roku w prestiżowym czasopiśmie "Journal of Hazardous Materials", znajdującym się na ministerialnej liście A (45 pkt.) i posiadającym Impact Factor 6.065. Abstrakt artykułu jest dostępny pod tym linkiem.

Autor: Adam Garbacz
Ostatnia aktualizacja: 30.05.2018, godz. 11:40 - Adam Garbacz