Pracownik naszego Wydziału - dr Taras Kavetskyy jest współautorem publikacji Dependence of operational parameters of laccase-based biosensors on structure of photocross-linked polymers as holding matrixes, która została opublikowana w 2019 roku w prestiżowym czasopiśmie "European Polymer Journal", znajdującym się na ministerialnej liście A (35 pkt.) i posiadającym Impact Factor 3.741. Abstrakt artykułu jest dostępny pod tym linkiem.

Autor: Adam Garbacz
Ostatnia aktualizacja: 06.05.2019, godz. 14:24 - Adam Garbacz