bd21312_  Wystąpienia zagraniczne                                    

1.       Pastoralpsychologische Auffassung des Bußsakramentes – Ogólnoświatowy Kongres Psychologii Religii, Regensburg RFN 24.09.1981.

2.      Der Tod als psychologischer Vorgang Sympozjum Międzynarodowego Towarzystwa Psychologii Religii, Vaduz (w Lichtenstein) 30.10.1987.

3.      Kirche und Neurose – Symposium der Internationalen Gesellschaft für Religionspsychologie, Wien 15.11.1990.

4.      Die Sorge der Kirche um den Menschen – Symposium Bürgeninitiative, Lambach 28.12.1990.

5.        Die Theologie des Todes – Internationale Theologische Sommerakademie (Aigen-Schlägl, 31.08.1992).

6.       Gebet und Arbaeit im Lichte der Tiefenpsychologie – XXVIII Międzynarodowy Kongres Ekumeniczny (Uniwersytet Śląski, filia w Cieszynie, 22.08.1995).

7.       Ora et labora jako kryterium nowego człowieka XXVIII Międzynarodowy Kongres Ekumeniczny (Uniwersytet Śląski, filia w Cieszynie, 22.08.1995).

6.      Es kommt auf die Seele an. Der Zusammenhang zwischen Leib und Seele, Internationale Theologische Sommerakademie (Aigen-Schlägel, 27.08.2007).

początek strony

bd21312_ Wystąpienia krajowe

1.       Psychologia i psychopedagogika celibatu – ogólnopolskie sympozjum dla wychowawców seminaryjnych, Kraków maj 1971.

2.      Wychowanie do celibatu - ogólnopolskie sympozjum dla wykładowców psychologii w seminariach duchownych, Łódź 20.09.1973.

3.      Nerwica jako problem wychowawczy w domach zakonnych – ogólnopolskie sympozjum dla mistrzów i mistrzyń nowicjatów, Niepokalanów maj 1981.

4.      Dojrzała osobowość a życie zakonne – sympozjum pod auspicjami Episkopatu Polski, Tyniec maj 1984.

5.       Psychologiczno-pastoralny problem przerywania ciąży – wykład inauguracyjny w WSD Franciszkanów, Katowice 20.09. 1984.

6.      Nie pożądaj - pożądanie zaprzeczeniem daru z siebie – ogólnopolskie spotkanie  misjonarzy i rekolekcjonistów, Kraków 22.01.1985.

7.       Nie pożądaj - pożądanie zaprzeczeniem daru z siebie – Instytut Prymasowski Warszawa 25.01.1985.

8.      Psychologiczny aspekt religijności człowieka – Sympozjum w WSD Franciszkanów Katowice 9.02.1985.

9.      Jezus – religia czy wiara? – sympozjum w WSD Redemptorystów Tuchów 22.02. 1985.

10.   Psychologiczny aspekt nadziei – X Tydzień Duchowości „Nadzieja w postawie ludzkiej”, KUL 6.03.1985.

11.    Podstawy psychologiczne nadziei chrześcijańskiej – WSD OFMConv, Łódź - Łagiewniki oraz KIK,  Łódź 26.04.1985.

12.   Interpersonalne relacje pomiędzy mistrzem nowicjatu a nowicjuszem - sympozjum dla mistrzów i mistrzyń nowicjatu zakonów klauzurowych i kontemplacyjnych, Tyniec 8.05.1985.

13.   Wartość seksualna w miłości – XI Tydzień Duchowości „Miłość w postawie ludzkiej”,  KUL 18.02.1986.

14.   Psychoanalityczna koncepcja sumienia – sympozjum pod auspicjami Episkopatu Polski w WŚSD,  Katowice 2.04.1986.

15.    Postawa religijna a postawa wiary – wykład inauguracyjny dla Instytutu Wyższej Kultury Religijnej, Chełm Lubelski 12.10.1986.

16.   Wiara w Chrystusa a religia – wykład inauguracyjny dla Instytutu Wyższej Kultury Religijnej, Lublin KUL 7.10.1989. 

17.    Wartość seksualna w miłości – Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, Czeladź 17.10.1986.

18.   Psychologiczny aspekt procesu umierania – sympozjum „Medyczno-teologiczny problem śmierci” Katowice – Ligota, 6.12.1986.

19.   Eucharystia - znaczy dziękczynienie  – XII Tydzień Duchowości „Eucharystia - miłość i dziękczynienie, KUL 17.03.1987.

20.  Dojrzałość do życia zakonnego – ogólnopolskie sympozjum dla mistrzów i mistrzyń  nowicjatów i wychowawców seminaryjnych, WSD Księży Misjonarzy Kraków, 31.03.1987.

21.   Tajemnica łaski wiary – wykład WSD MIC Lublin, 29.04.1987. 

22.  Osobowość siostry katechetki – sympozjum Sióstr Karmelitanek, Czerna 24.06.1987.

23.  Interpersonalne relacje w środowisku seminaryjnym – dla profesorów WSD Koszalin 25.09.1987.

24.  Wartość życia prenatalnego – sympozjum „Wartość życia prenatalnego w aspekcie medyczno-telogicznym” Katowice-Ligota, 18.12.1987.

25.   Wybrane zagadnienia z psychologii – wykłady dla IWKR, Piła 26.09.1987.

26.  Wybrane zagadnienia z antropologii – wykłady dla IWKR, Piła 26.09.1987.

27.   Wierzę w Kościół Święty –  wykłady dla IWKR, Puławy 15.11.1987.

28.  Radość wyrazem przyjaźni – wykład dla TP KUL, Lublin 2.12.1987.

29.  Wartość życia prenatalnego – sympozjum „Wartość życia prenatalnego w aspekcie medyczno-teologicznym”, Katowice-Ligota 18.12.1987.

30.  Biblijne kryteria rozpoznawania duchów – KIK Świdnik (parafia Matki Kościoła), 8.02. 1988. 

31.   Wprowadzenie – XIII Tydzień Duchowości, „Chrzest – nowość życia” Lublin KUL 27.02.1988.

32.  Chrzest źródłem rozwoju sakramentalnej osobowości – XIII Tydzień Duchowości  „Chrzest - nowość życia” KUL 3.03.1988.

33.  Ślub czystości -  WSD MIC, Lublin 17.03.1988.

34.  Życie prenatalne -  KIK Świdnik, par. Matki Kościoła 25.04.1988.

35.   Życie prenatalne – WSD MIC Lublin, 25.05.1988. 

36.  Kapłan-człowiek miłości – sympozjum w WŚSD Katowice, 24.09.1988.

37.   Bóg religii. Bóg filozofii. Bóg objawienia -  wykład inauguracyjny dla IWKR, Zamość 1.10.1988. 

38.  Międzynarodowa Konferencja Medyczno-Psychologiczna z racji 20-lecia enc. Humanae vitae pt. „Rodzicielstwo. Macierzyństwo. Ojcostwo”, Niepokalanów 7-9.09. 1988. Przewodniczył dyskusji panelowej. Głos w dyskusji: Determinacja płci. Koegzystencja, współzaistnienie duszy i ciała w momencie poczęcia.

39.  Zdrowie psychiczne a struktury społeczne – IWKR Chełm Lubelski 15.10.1988.

40.  Wolność wewnętrzna wyrazem wolności zewnętrznej – 50-lecie IWKR, Lublin KUL 10.12.1988.

41.   Wprowadzenie – XIV Tydzień Duchowości, Lublin KUL 28.02.1989.

42.  Dojrzałość chrześcijańska w życiu kapłańskim - XIV Tydzień Duchowości „Dojrzałość chrześcijańska” KUL 3.03.1989.

43.  Dojrzałość chrześcijańska wyrazem wolności wewnętrznej -  odczyt dla KIK, Świdnik 24. 04. 1989.

44.  Rozumienie innych jako kryterium dojrzałej osobowości – Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, Gliwice 15.05.1989.

45.   Wybrane zagadnienia z antropologii –  IWKR Zamość 29.05.1989.

46.  Instynkt – popęd. Postawa. Osoba – osobowość,  IWKR Zamość 10.06.1989.

47.   Dynamiczność sakramentalnej osobowości – wykład inauguracyjny IWKR Lublin KUL 5.10.1989.

48.  Dynamiczność sakramentalnej osobowości – wykład inauguracyjny IWKR Zamość 7.10.1989.

49.  Psychologiczne przesłanki zdrowej ascezy – sympozjum nt. ascezy w życiu chrześcijanina, Warszawa ATK 15.10.1989.

50.  Wykłady z psychologii – IWKR Lublin KUL, 12. 01.1990.

51.    Koncepcja ascezy w ujęciu ks.  Józefa Pastuszki – sympozjum pt. Ks. J. Pastuszka – kapłan, profesor, KUL 13.01.1990.

52.   Wybrane zagadnienia z antropologii-  IWKR Lublin KUL, 2.03.1990.

53.   Wprowadzenie – XV Tydzień Duchowości, Lublin KUL, 5.03.1990.

54.   Sumienie miejscem doświadczenia miłości i grzechu – XV Tydzień Duchowości „Miłość większa niż grzech” KUL 9.03.1990.

55.   Duchowość współczesnego misjonarza – dzień skupienia misjonarzy ludowych, WSD Franciszkanów, Poznań 21.05.1990.

56.   Problem duszpasterstwa powołań – trzy odczyty u Sióstr Boromeuszek, Mikołów 25.07.1990.

57.   Konflikt pokoleń w środowisku zakonnym –  Warszawa OFMCap, 18.10.1990.

58.   Manipulacja a kierownictwo duchowe – sympozjum nt. kierownictwa duchowego w życiu chrześcijańskim, Warszawa ATK, 24.10.1990.

59.   Wprowadzenie do XVI Tygodnia Duchowości,  Lublin KUL, 10.02. 1991.

60.  Proces umierania w aspekcie personalistycznej psychologii głębi – XVI Tydzień Duchowości „Cierpienie i śmierć” KUL 21.02. 1991.

61.   Psychogeneza sumienia – Konserwatorium myśli Jana Pawła II, KUL 14.05.1991.

62.  Manipulacja –  4 wykłady dla Studium Katolickiej Nauki Społecznej, Lublin KUL 26.05.1991.

63.  Antropologiczne przesłanki ewangelicznego ducha ubóstwa – IWKR Biłgoraj 3.10.1991.

64.  Antropologiczne przesłanki ewangelicznego ducha ubóstwa – IWKR Puławy 5.10.1991.

65.   Antropologiczne przesłanki ewangelicznego ducha ubóstwa – IWKR Zamość 6.10.1991.

66.  Antropologiczne przesłanki ewangelicznego ducha ubóstwa – WSD Franciszkanów Katowice 26.10.1991.

67.   Specyficzność pedagogiki Matki-Kościoła – wykładdla Służby Zdrowia, Lublin Abramowice 21.11.1991.

68.  Formacja osobowości i sumienia – próba naświetlenia w aspekcie psychologii prenatalnej – dladiecezjalnych referentów duszpasterstwa rodzin, Lublin-Podwale 9.02.1992.

69.  Wielkość i unikalność Kościoła Świętego – trzy wykłady w ramach Studium psychoterapii, Lublin Podwale 10.02.1992.

70.  Kobieta – kapłanem?  XVII Tydzień Duchowości „Kapłan pośród ludu kapłańskiego” KUL 27.02.1992.

71.    Kobieta - kapłanem? –  wykład w WSD Katowice-Panewniki 30.05.1992. 

72.   Proces rozwoju i proces umierania – Katowice-Piotrowice 27.04.1992. 

73.   Głos w dyskusji Ogólnopolskie Sympozjum Neonatologiczne PTP i PT Medycyny Prenatalnej, Katowice 27.06.1992.

74.   Głos w dyskusji – obszerne wystąpienie na Kongresie Teologów, 13.08.1992

75.   Manipulacja zaprzeczenie wolności – inauguracja Studium Katolickiej Nauki Społecznej, Zamość 11.10.1992.

76.   Religia nie jest Ewangelią – dla pracowników naukowych UMCS, Lublin 31.10.1992.

77.   Trudności psychologiczno-środowiskowe w podejmowaniu decyzji trwałych – Ogólnopolskie sympozjum dla mistrzów nowicjatu oraz rektorów seminaryjnych,  Kraków Księża Misjonarze,10.03.1993 oraz WSD OFM Katowice-Panewniki 26.02.1993.

78.   Doświadczyć Boga w ciele – XVIII Tydzień Duchowości „Małżeństwo - przymierze miłości” KUL 5.03.1993.

79.   Cztery referaty podczas Sympozjum nt. „Posłuszeństwo” z ramienia Wyższych Przełożonych Zakonu OFM w Polsce, 25 - 27.09.1993:

-          Posłuszeństwo Kościołowi świetnemu fundamentem formacji kapłańskiej,

-          Posłuszeństwo jako realizacja siebie.

-          Posłuszeństwo przełożonemu jako kryterium normy psychicznej.

-          Eschatyczny wymiar posłuszeństwa.

80.  Doświadczyć Boga w ciele – WSD Franciszkanów, Katowice 27.03.1993.

81.   Służebne powołanie przełożonych rodzin konsekrowanych – XVI Spotkania Monastyczne Wyższych Przełożonych Rodzin Benedyktyńskich, Tyniec 28.10.1993.

82.  Posłuszeństwo  Kościołowi świętemu fundamentem formacji kapłańskiej w świetle adh. ap. Pastores dabo vobis – dla duchowieństwa w ramach formacji permanentnej WSD Lublin 11.09.1993.

83.  Posłuszeństwo, warunkiem ukochania Kościoła Świętego – dwa wykłady dla neoprezbiterów, Lublin Podwale 13.11.1993.

84.  Tajemnica Kościoła Świętego – Kościół Święty a państwo – wykład dla nauczycieli, Wąwolnica 14. 11. 1993..

85.   Proces kształtowania człowieka nowego – Ogólnopolskie Sympozjum Logoterapii, Kazimierz n. Wisłą 11.12.1993.

86.  Satanizm w świetle parapsychologii – WSD OFM i WŚSD, Katowice-Panewniki 25.02.1994.

87.   Wprowadzenie – XIX Tydzień Duchowości, Lublin KUL 3.03.1994.

88.  Satanizm w świetle parapsychologii – XIX Tydzień Duchowości „Duchowość bezdroży” KUL 3. 03.1994.

89.  Problem zła –  wykład w auli LO im. Stanisława Staszica, Lublin 10.03.1994.

90.  Psychologiczny aspekt ateizmu – wykład w VI LO, Lublin 18.03.1994.

91.   Poczucie winy a świadomość grzechu –  IWKR KUL 7.05.1994.

92.  Kapłan człowiekiem Kościoła i duszpasterzem świadomości odpowiedzialności wiernych za Kościół – sesja diecezjalnych ojców duchownych, Jasna Góra 28.06. 1994.

93.  Kapłan - człowiekiem formowanym przez „zmysł Kościoła” i formującym wiernych w duchu „sensus Ecclesiae” – Sesja Diecezjalnych Ojców Duchownych, Jasna Góra 28.06. 1994.

94.  10 wykładów z zakresu teologii duchowości,  IWKR Piła (parafia Świętej Rodziny) 17-18.09.199.

95.   Psychologiczne i eklezjalne kryteria normy – Studium Pastoralne Arch. Lubelskiej, 5.11.1994.

96.  Głos w dyskusji – Sympozjum Sekcji Teologii Duchowości nt. Bóg i człowiek w modlitewnym przeżyciu, KUL 11. 11. 1994.

97.   Kościół na upadek i na powstanie wielu – XX Tydzień Duchowości KUL 9.03. 1995.

98.  Kościół Święty porządkiem łaski i kryterium normy –WSD OFM Katowice 25.03.1995.

99.  Terminy działu antropologiczno-psychologicznego do Leksykonu  Duchowości katolickiej – Sesja Sekcji Duchowości Teologów Polskich, Zalesie Górne 21-22.04. 1995.

100.Kongres Rodziny Archidiecezji Przemyskiej – 3-5.05.1995 (wykłady wygłoszone kilkakrotnie) Kobieta pierwsza w porządku miłości i życia – dwukrotnie w Nowej Szarzynie, 4.05.1995; w szkole dla 86 nauczycieli w obecności bpa Moskwy; w Bazylice Braci Mniejszych, 4.05.1995.

101.   Kobieta pierwsza w porządku miłości i życia –  Łańcut, bazylika, kościół Matki Bożej Łańcuckiej 4.05.1995.

102. Kobieta pierwsza w porządku miłości i życia – Sanok ( dla młodzieży LO nr 2, w sali gimnastycznej) i w kościele Przemienienia Pańskiego 5.05.1995.

103. Kobieta pierwsza w porządku miłości i życia –  Krosno, Dom Kultury, dla rodziców i inteligencji 5.05.1995.

104. Kobieta pierwsza w porządku miłości życia – Jarosław 6.05.1995, dla rodziców w Miejskim Ośrodku Kultury, i w kościele parafialnym franciszkanów.

105. Kobieta pierwsza w porządku miłości i życia – Przemyśl, wykład w Instytucie teologicznym, aula WSD 6.05.1995.

106. Co to jest sekta – wykład w szkole podstawowej nr 21 Lublin, ul Zuchów, w ramach sympozjum Ogólnopolskiego Ruchu Ochrony Rodziny i Jednostki, 10. 06.1995.

107. Głos w dyskusji: problem masonerii; zjawiska paranormalne a doświadczenie mistyczne   sympozjum w Domu Generalnym Betanek „30 rocznica śmierci Ks. J. Cz. Chryzostoma Małysiaka”, Lublin 11.10.1996.

108. Logos eucharystyczny - JEST – Duszpasterskie Wykłady Akademickie KUL 29.08. 1997.

109. Panie, do kogóż pójdziemy – XXII Tydzień Duchowości „Do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego”, KUL 28.02. 1997.

110.   Norma psychiczna św. Teresy z Lisieux, Doktora Kościoła – głos w dyskusji na Międzynarodowym Sympozjum „W sercu Kościoła będę miłością”, KUL 6.11.1997.

111. Homo novus mieszkaniem Ducha Świętego – XXIII Tydzień Duchowości „Niech zstąpi Duch Twój”, KUL 6.03.1998.

112. Powołanie do macierzyństwa: jego świętość i godność – sesja naukowa „Oblicza macierzyństwa”, KUL 26.09.1998.

113. Zawierzenie i wytrwanie – wprowadzenie (i przewodniczenie) sympozjum „W 10. rocznicę beatyfikacji o. Honorata Koźmińskiego patrona zawierzenia i wytrwania” –  KUL, 23-24.10.1998.

114. Trynitarny wymiar kapłaństwa – Ogólnopolskie IX Sympozjum Diecezjalnych Ojców Duchownych, Jasna Góra 25.01.1999.

115. Nikt nie zna Ojca tylko Syn i komu Syn zechce objawić – XXIV Tydzień Duchowości „Abba, Ojcze” KUL 3.03.1999.

116.Głos w dyskusji panelowej – Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nowe religie. Nowe duchowości”, Warszawa ATK 28.04.1999.

117. Masoneria w walce z Kościołem – wykład dla nowicjuszy OFM, Goruszki 24.06.1999.

118. Kościół wobec sekt – wykład dla studentów i inteligencji katolickiej, Bytom par. Najśw. Serca Pana Jezusa, 17.10.1999.

119. Elementy psychoterapeutyczne w kierownictwie duchowym – Sesja „Kierownictwo duchowe w praktyce”, WSD OMI, Obra 23.09. 1999.

120. Bóg-Ojciec –  „Sesja naukowa o Bogu Ojcu”, WSD SDS, Bagno 25.09.1999.

121. Ojcostwo duchowe w aspekcie psychologicznym – ogólnopolskie sympozjum „Ojcostwo duchowe-teoria i praktyka”, Wrocław, 5.11.1999.

122. Teologia życia konsekrowanego – sympozjum „Apostolski wymiar życia konsekrowanego”, Ołtarzew, 18.11.1999.

123. Psychospołeczny aspekt satanizmu – Międzynarodowe Sympozjum Dogmatyczne „Teologia o szatanie”, KUL 25.11.1999.

124. Człowiek religii. Człowiek nowy. Człowiek sekty – Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa „Kulty i sekty, zagrożenia i profilaktyka”, Katowice Sejmik Śląski 2.03.2000.

125.   Opętanie – wykład wygłoszony w Ośrodku Duszpasterstwa Akademickiego przy kościele Niepokalanego Poczęcia, Lublin 9.03.2000.

126. Przyczyna naszej radości – XXV Jubileuszowy Tydzień Duchowości „Gdy nastała pełnia czasu”, KUL 17.03. 2000.

127.   Chrześcijanin – człowiek o otwartym umyśle i serca – wykład (na sali gimnastycznej) do młodzieży Technikum Energetycznego, Lublin 29.03.2000.

128. Kościół jako kryterium normy – sympozjum „Wokół problematyki zdrowego stylu życia” w Śląskiej Akademii Medycznej, Katowice-Ligota, 13.04.2000 r.

129. Wystąpienie w dyskusji panelowej nt. sekt, masonerii podczas Tygodnia Eklezjologicznego 2000 „Doświadczenie Kościoła w XX wieku”, KUL 11.04.2000.

130. „Słowo” – wykład inauguracyjny rok akademicki 2000/2001 w WSD OFMCap, Lublin Poczekajka23.11.2000.

131. Świadomość drogi w przeżywaniu konsekracji zakonnej na poszczególnych etapach formacji ciągłej –  referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Sesji Formacyjnej dla Sióstr odpowiedzialnych za formację ciągłą, Zakroczym 6.11.2000.

132. Zmysł religijny – referat wygłoszony na międzynarodowej sesji „Wychowanie człowieka w świetle «Zmysłu religijnego» Ks. L. Giussaniego”, Lublin KUL 16.11.2000.

133. Przewodniczący pracy grupy tematycznej „Psychologiczny wymiar «Zmysłu religijnego» Ks. L. Gussaniego”- j.w.

134. Życie konsekrowane w tajemnicy Kościoła – Ogólnopolska Sesja Naukowa „Życie Konsekrowane w III Tysiącleciu” (31.03.2001).

135.   Antropologia ciała i czystość konsekrowana w nauczaniu Kościoła świętego –103 Zebranie Plenarne Konsulty Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych, Warszawa (25.04.2001).

136. Psychospołeczny aspekt manipulacji – Międzynarodowa Konferencja „Sekty i psychomanipulacja” zorganizowana przez Polski Instytut Ericksonowski, Katowice, Sejmik Śląski (5.06.2001).

137.   Religia a łaska wiary w życiu społecznym – ogólnopolska konferencja nt. „Kwestie wyznaniowe w społeczeństwach wielokulturowych”, Ustroń-Jaszowiec-Dąb (13.10.2001).

138. Maryja jako „Signum Magnum” u podstaw antropologii chrześcijańskiej – XXVI Dni Duchowości pt. „Signum Magnum. Duchowość maryjna” Lublin, KUL (8.11.2001). [Głos w dyskusji: 1)Antropologia inkarnacyjna. 2) Lourdes, Fatima nie należą do przedmiotu wiary, 3) Duchowość maryjna a polityka polskiego narodu].

139. Psychologia eklezjalna i chrystoformizacja – Ogólnopolska Sesja Naukowa promująca „Leksykon Duchowości Katolickiej”, KUL 21.03. 2002.

140. Duchowość człowieka a środowisko – III Ogólnopolskie Seminarium Ochrony Środowiska, Bytom, Zespół Szkół Technicznych (11.06.2002).

141. Psychomanipulacja w sektach – Sympozjum „Sekty-mit czy rzeczywistość”, Nowy Sącz, sala Przemienienia Pańskiego przy Bazylice św. Małgorzaty (15.06. 2002).

142. Absolutna wartość osoby ludzkiej w świecie przyrody. Pierwszy Kongres Demograficzny nt. „Kapitał ludzki w procesie globalizacji a w rozwoju zrównoważonym”. Konferencja Naukowa, Wisła  (24-25.06. 2002).

143. Udział w konferencji nt. „Oblicza dorosłości’, KUL 5.10. 2002.

144. Duchowość mężczyzny –XXVII Dni Duchowości nt. Duchowość św. Józefa z Nazaretu, KUL 22.11. 2002.

145.   Lęk i męstwo świadka wiary   „Świadek Jezusa” XXVIII Dni Duchowości, KUL, 21. XI. 2003.

146.Współorganizator sesji naukowej w WSD OFM Katowice-Panewniki, która odbyła się 22.04.2004 przy udziale ok. 60 osób (alumnów, sióstr zakonnych i osób świeckich) nt. Duchowe dziedzictwo św. Klary z Asyżu.  Przewodniczenie dyskusji panelowej podczas tej sesji i odczyt: Św. Klara Asyska - Doktorem Kościoła. 

147.   Relacje interpersonalne w korespondencyjnym kierownictwie duchowym osób konsekrowanych – referat wygłoszony na IV Sympozjum poświęconym pamięci Sługi Bożego o. Anzelma Gądka OCD (1884-1969). Temat sympozjum: Duchowość kapłańska w nauczaniu Sługi Bożego o. Anzelma Gądka OCD; Łódź, 16.10. 2004.

148. Duchowe korzenie oblicza Europy – referat wygłoszony na międzynarodowym sympozjum nt. „Polska i Litwa – duchowe dziedzictwo w Europie”,  w ramach  XIX Dni Duchowości w KUL, 19.11. 2004. 

149. Nowy człowiek w cierpieniu i śmierci – referat wygłoszony na ogólnopolskiej sesji naukowo–pastoralnej nt. „Apostolski wymiar posługi hospicyjnej”, Ołtarzew WSD SAC;  31.03. 2005.

150. Stygmaty w świetle parapsychologii – referat wygłoszony na sesji naukowej nt. „Stygmaty i stygmatycy”, Kraków ISF, ul. Reformacka 4; 16.04. 2005.

151. Promocja ciała – wykład podczas „Październikowych Czwartków ze św. Franciszkiem”, w kościele Braci Kapucynów na Miodowej w Warszawie, 5.X. 2005;

152.   Duchowość eklezjalna a duchowość manipulacyjna sekt, referat wygłoszony podczas VI Dni Interdyscyplinarnych Wydziału Teologii UWM w Olsztynie; 14.X. 2005.

153.   Miłość Chrystusa w Kościele świętym – referat wygłoszony podczas XXX Dni Duchowości, nt. Jan Paweł II – Mistrz duchowy, Lublin KUL 26.XI.2005.

154.   Głos w dyskusji: Alma Mater świętuje czterdziestolecie Soboru Watykańskiego II, 6-8 grudnia 2005, Lublin KUL.

155. Chrystus jedyny Lekarz ludzkiego ducha – referat wygłoszony na sympozjum nt. Duchowa terapia osób uzależnionych, Zakroczym, 9.V. 2006.

156.   Parapsychologia jako zagrożenie dla rozwoju – konferencji nt. Zagrożenia cywilizacyjne a kategoria «rozwój» , Gliwice, 31.V. 2005.

157. Dłoń uduchowiona w środowisku przyrody– Gliwice, 31.V. 2005.

158.   Kierownictwo duchowe Sługi Bożego Anzelma Gądka OCD wobec M. Teresy na podstawie listów – sympozjum z okazji 60. rocznicy śmierci Sługi Bożej, M. Teresy od św. Józefa (Janiny Kierocińskiej 1885-1946), Kraków, Karmelitański Instytut Duchowości, 3.VI. 2006.

159.   Chrystoformizacja w celibacie – sympozjum nt. Celibat – odpowiedzią miłości na miłość, UMK Toruń, 25.X. 2007, 15.XI.2007.

160. Satanizm, magia, okultyzm a zły duch – sympozjum pt. Szatan jako wróg człowieka, WSD Rzeszów,22.IV. 2008.

161. Aktywny udział w dyskusji w sympozjum pt. „Szkoła świętości błogosławionego Honorata, Warszawa UKSW 7.05.2008.

162. Religia a łaska wiary. Kościół. Osoba. – wykład wygłoszony w Franciszkańskim Ośrodku Akademickim, Katowice-Panewniki 19.10.2007.

163. Język Kościoła Świętego -  wykład wygłoszony w Franciszkańskim Ośrodku
Akademickim, Katowice-Panewniki 15. 11.2007.

164. Kościół Święty wobec religii świata łącznie z chrześcijańską - wykład wygłoszony
  w Franciszkański Ośrodku Akademickim, Katowice-Panewniki 14.12.2007.

165.   Małe grupy siłą ewangelizacji – wykład wygłoszony w Franciszkańskim Ośrodku     
   Akademickim, Katowice-Panewniki 17.04.2008.

166. Troska o życie – wykład wygłoszony w Franciszkańskim Ośrodku
          Akademickim, Katowice-Panewniki 27.02.2009.

167. Zło dobrym zwyciężaj – wykład w Franciszkańskim Ośrodku
          Akademickim, Katowice-Panewniki 22.03.2009.

168.  Psychologia wobec zjawisk paranormalnych – referat na konferencji
           nt. „Nauka wobec zjawisk paranormalnych”, Lublin KUL 28.04.2009.

169.  Sakrament małżeństwa w świetle psychologii eklezjalnej – referat
           na konferencji naukowej nt. "Dziś i jutro małżeństwa i rodziny",
           Aula Politechniki Lubelskiej, Lublin, 16.05.2009.

      170.  Unia Europejska - zagrożenie ładu społecznego – prelekcja
                  wygłoszona we Franciszkańskim Ośrodku Duszpasterstwa
                  Akademickiego, Katowice-Panewniki, 21.05.2009.

 

      171.  Powołanie do ojcostwa referat wygłoszony na konferencji
                 nt. „Przemiany współczesnej rodziny polskiej”,
                  Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna, Rzeszów, 08.06.2009.

 

                                                   początek strony

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 16.12.2012, godz. 22:17 - Ewa Zięba