BADANIA PODSTAWOWE

 

 • Gorbaniuk, O. Bevz, H., Kuts, O., Gorbaniuk, J., Dokuchyna, T., Chaikovska, M., Kapitan, V. (2019). Taksonomia ukraińskiego leksykonu postrzeganych cech osobowości. Wykład plenarny wygłoszony na XV Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań, 19-21.09.2019.
 • Ivanova, A., Gorbaniuk, O., Mlačić, B. (2019). Taxonomy and structure of Lithuanian personality descriptors: self- and peer-rating study. XVI European Congress of Psychology, 2–5.07.2019, Moscow, Russia. 
 • Macheta, K., Gorbaniuk, O. (2019). Comprehensive Psycholexical Taxonomy of Emotions vs Personality Traits. XVI European Congress of Psychology, 2–5.07.2019, Moscow, Russia. 
 • Macheta, K., Bojan, I., Bondyra, A., Gorbaniuk, O. (2019). Psycho-lexical taxonomy of children lexicon of personality based on free description. XVI European Congress of Psychology, 2–5.07.2019, Moscow, Russia. 
 • Misiuro, T., Gorbaniuk, O., De Raad, B., Majewska, M., Zajkowska,M., Stefaniak, P., Olborska, M. (2019). The structure of Polish personality lexicon based on a comprehensive and unrestricted list of descriptors. 3rd World Conference on Personality (WAPP 2019), Hanoi, Vietnam, 2-6.04.2019. 
 • Macheta, K., Gorbaniuk, O. (2019). Comprehensive psycholexical taxonomy of emotions vs personality traits. 3rd World Conference on Personality (WAPP 2019), Hanoi, Vietnam, 2-6.04.2019. 
 • Gorbaniuk, O., Santocki, A., Gorbaniuk, J. (2019). The psycho-lexical structure of Belarusian personality-descriptive adjectives. 3rd World Conference on Personality (WAPP 2019), Hanoi, Vietnam, 2-6.04.2019. 
 • Ivanova, A., Gorbaniuk, O., Mlačić, B. (2019). Taxonomy and structure of Lithuanian personality descriptors: Self-rating study. 3rd World Conference on Personality (WAPP 2019), Hanoi, Vietnam, 2-6.04.2019. 
 • Gorbaniuk, O. (2018). Podejście leksykalne w taksonomii postrzeganych różnic indywidualnych: znaczenie, aktualny stan i perspektywy dalszych badan. Wykład plenarny wygłoszony na XV Zjeździe Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Lublin, 21-23.09.2018. 
 • Ivanova, A. (2018). Psycho-lexical taxonomy of Lithuanian language. 21st Conference on Social Processes and Personality, Congress Center Academia of SAS, Stará Lesná, Słowacja, 17-19.09.2018. 
 • Toruj, N., Czarnejko, A., Gorbaniuk, O. (2018). The potential and perspectives of the psycholexical research on individual differences: recent results and ongoing projects. 21st Conference on Social Processes and Personality, Congress Center Academia of SAS, Stará Lesná, Słowacja, 17-19.09.2018. 
 • Gorbaniuk, O., Korczak, A., Ivanova, A., Czarnejko, A., Toruj, N., (2018). What is beyond of adjective personality lexicon? Evidence from the Polish personality taxonomy. 19th European Conference on Personality, University of Zadar, Zadar, Chorwacja, 17-21.07.2018. 
 • Ivanova, A., Gorbaniuk, O., Wawrzaszek, P., Rykowska, K., Gregorowicz, K. (2018). Taxonomy and structure of Polish social-effect descriptors. 19th European Conference on Personality, University of Zadar, Zadar, Chorwacja, 17-21.07.2018. 
 • Gorbaniuk, O., Kuts, O., Bevz, H., Sviderska, M., Gorbaniuk, J., Chaikovska, M., Kapitan, V., Dokuchyna, T. (2018). The psycholexical taxonomy and structure of Ukrainian personality-descriptive adjectives. 19th European Conference on Personality, University of Zadar, Zadar, Chorwacja, 17-21.07.2018. 
 • Macheta, K.D., Gorbaniuk, O. (2018). Psycholexical taxonomy of emotional states based on a comprehensive list of descriptors. 19th European Conference on Personality, University of Zadar, Zadar, Chorwacja, 17-21.07.2018. 
 • Toruj, N., Czarnejko, A., Gorbaniuk, O., Wszoła, J. (2018). The psycholexical structure of Polish personality-relevant verbs: self- and peer-rating study. 19th European Conference on Personality, University of Zadar, Zadar, Chorwacja, 17-21.07.2018. 
 • Czarnejko, A., Toruj, N., Gorbaniuk, O., Wszoła, J. (2017). Taksonomia czasowników polskiego leksykonu postrzeganych cech osobowości. XIV Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Toruń, 15-17.09.2017.
 • Macheta, K., Gorbaniuk, O. (2017). Taksonomia psycholeksykalna postrzeganych stanów emocjonalnych: badanie języka polskiego. XIV Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Toruń, 15-17.09.2017.
 • Gorbaniuk, O., Misiuro, T., Suchomska, M. (2017). The Psychometric Properties of the Polish Adaptation of the HEXACO-PI-R Observer Report Form. Conference of the International Society for the Study of Individual Differences ISSID 2017, Warsaw, 24-28.07.2017.
 • Korczak A., Gorbaniuk O., Karpiński R., Garwoliński L., Ivanova A., Kuzyk M. (2017). Personality-Relevant Attribute-Nouns: A Taxonomic Study in the Polish Language. International Society for the Study of Individual Differences ISSID 2017. Warsaw, 24-28.07.2017.
 • Ivanova, A., Gorbaniuk, G., Jałoszewska, M., Charęzińska M., Krupa, M. (2017). Taxonomy and Structure of Polish Personality-descriptive Type-Nouns. International Society for the Study of Individual Differences ISSID 2017. Warsaw, 24-28.07.2017.
 • Toruj, N., Czarnejko, A., Gorbaniuk, O. (2017). Taxonomy and structure of Polish personality relevant verbs. Conference of the International Society for the Study of Individual Differences ISSID 2017, Warsaw, 24-28.07.2017.
 • Gorbaniuk, O., Macheta, K. (2017). Taksonomia psycholeksykalna stanów emocjonalnych: badanie języka polskiego. Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Bliżej Emocji", Lublin, 18-19.05.2017.
 • Ivanova, A., Gorbaniuk, O., Kordon, A., Gorbaniuk, J., Leoszko, W., Kulewicz, P. (2017). Leksykon języka jako źródło wiedzy o różnicach indywidualnych: studium psycholeksykalne języka rosyjskiego. Literatury, języki i kultury wschodniosłowiańskie wobec swego czasu historycznego. Zielona Góra, 22-23.05.2017.
 • Gorbaniuk, O., Misiuro, T., Suchomska, M., Macheta, K., Jakuczun, J., Kuźmik, M., Wontor, P., Zajkowska, M., Rykowska, K., Świątek, P., Zygnerska, M. (2016). Właściwości psychometryczne kwestionariusza HEXACO-PI-R w badaniach postrzeganych cech osobowości innych osób. XIII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Uniwersytet Wrocławski, SWPS, Wrocław, 16-18.09.2016. 
 • Gorbaniuk, O., Jałoszewska, M., Charęzińska, M., Krupa, M. (2016). Taksonomia psycholeksykalna rzeczowników typologicznych polskiego leksykonu osobowości. XIII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Uniwersytet Wrocławski, SWPS, Wrocław, 16-18.09.2016. 
 • Gorbaniuk, O., Misiuro, T., Ivanova, A. (2015). Czy kwestia uniwersalnych kulturowo wymiarów/cech osobowości jest rozstrzygnięta? III Zjazd Sekcji Międzykulturowej PSPS, 16-17.04.2015, Gdańsk.
 • Горбанюк, O., Мирович, A., Леошко, В., Горбанюк, Ю., Кордон, О.,  (2014). Психолексична таксономія української мови. ІІІ Всеукраїнський психологічний конгрес 2014, Інститут психології ім. Г.С.Костюка НАПН України, Київ, 20-21.11.2014.
 • Gorbaniuk, O., Szczepańska, N. (2013). Skale do pomiaru Wielkiej Szóstki i jej korelaty. X Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej. Kraków, 12-15.09.2013.
 • Gorbaniuk, O., Czarnecka, E., Budzińska, A., Juros, K., Owczarek, M., Szczepańska, N., Bożek, E. (2011). Struktura percepcji siebie przez pryzmat deskryptorów dyspozycyjnych: replikacja polskich badań psycholeksykalnych. XXXIV Zjazd PTP, Katowice, 18-21.09.2011.
 • Gorbaniuk, O., Budzińska, A., Bożek, E., Czarnecka, E., Kowalska, M., Woźny, M., Zygnerska, M., Juros, K., Razmus, W., Szczepańska, N., Owczarek, M. (2011). Struktura dyspozycji przypisywanych sobie i innym: analiza porównawcza. XXXIV Zjazd PTP, Katowice, 18-21.09.2011.
 • Gorbaniuk, O., Czarnecka, E., Kowalska, M., Budzińska, A., Woźny, M., Zygnerska, M., Razmus, W., Szczepańska, N., Bożek, E., Juros, K. (2011). Dychotomia percepcji społecznej a struktura atrybucji dyspozycji z perspektywy podejścia leksykalnego w teorii cech. VIII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Poznań, 8-10.09.2011.
 • Gorbaniuk, O. (2011). Struktura atrybutów dyspozycyjnych opisujących uczciwość jednostki: analiza polskiego materiału leksykalnego. Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Bliżej Emocji IV”, Lublin, 7-8.04.2011.

 


 BADANIA APLIKACYJNE

 

 • Kolańska, M., Gorbaniuk, O. (2019). Self-Brand Regulatory Model. Conference of the International Society for the Study of Individual Differences ISSID 2019, 29.07-2.08.2019, Florence, Italy.
 • Kolańska, M., Gorbaniuk, O., Wilczewski, M., Kapinos, A. (2019). The Three-Component Multidimensional Model of Self-Image Congruence. The 22nd Academy of Marketing Science World Marketing Congress, 9-12.07.2019, Edinburgh.
 • Gorbaniuk, O., Wilczewski, M., Gorbaniuk, J., Piela, I., Kowalski, D., Garwoliński, Ł. (2019). The structure of political party image: A study of Polish voters before the 2011 and 2015 elections. Międzynarodowa konferencja Wizerunek/image jako kategoria teorii komunikacji, antropologii kultury i semiotyki tekstu [International conference Image as topic of communication theory, cultural antropology and text semiotics], Olsztyn, 26-28.04.2019. 
 • Kolańska, M., Gorbaniuk, O. (2019). From exploratory research to structural models: A multi-level lexical approach in the marketing object image studying. Międzynarodowa konferencja Wizerunek/image jako kategoria teorii komunikacji, antropologii kultury i semiotyki tekstu [Image as topic of communication theory, cultural antropology and text semiotics], Olsztyn, 26-28.04.2019. 
 • Kolańska, M., Gorbaniuk, O. (2019). Self-Brand Regulatory Model. Conference of the International Society for the Study of Individual Differences ISSID 2019, 29.07-2.08.2019, Florence, Italy.
 • Kolańska, M., Gorbaniuk, O., Bendyk, M., Kozołubska, D. (2017). Struktura porównań z typowymi użytkownikami marek wśród adolescentów. XIV Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Toruń, 15-17.09.2017.
 • Kolańska, M., Gorbaniuk, O. (2017). The dimensions of comparing with the typical users of brands among teenagers. 15th European Congress of Psychology, Amsterdam, 11-14.07.2017.
 • Ivanova, A., Gorbaniuk, O., Kuts, O., Bevz, H., Paskevska, J., Piela, I., Kowalski, D. (2017). Comparison of the structure of political party perception in Poland, Lithuania and Ukraine. 15th European Congress of Psychology, Amsterdam, 11-14.07.2017.
 • Kolańska, M., Gorbaniuk, O. (2017). Taksonomia i struktura porównań z użytkownikami marek wśród nastolatków. XI Zjazd Stowarzyszenia Psychologii ekonomicznej ASPE, Polanica Zdrój, 12-13.05.2017.
 • Bendyk, M., Majewska, M., Ostrowska, A., Gorbaniuk, O. (2016). Struktura postrzegania elektoratów partii politycznych i jej pomiar. VII Ogólnopolska Studencko–Doktorancka Konferencja Naukowa PSYCHODEBIUTY, Kraków, 9-10.12.2016. 
 • Gorbaniuk, O., Wilczewski, M., Kolańska, M., Ivanova, A. (2016). A lexical study of comparisons with typical brand users of services. Linguistics Beyond And Within 2016: Controversy in Linguistics and Language Studies, Lublin, 20-21.10.2016.
 • Kolańska, M., Gorbaniuk, O., Adamczyk, S. (2016). Rola marek konsumpcyjnych w kształtowaniu obrazu siebie adolescentów. XIII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, SWPS, Wrocław, 16-18.09.2016.
 • Ivanova, A., Gorbaniuk, O., Bevz, H., Paskevska, J., Kuts, O., Kowalski, D., Blėkaitytė, D., Budraitytė, G., Pakalnyt, E.S., Piela, I. (2016). Porównanie struktury postrzegania partii politycznych w Polsce, Litwie i na Ukrainie. XIII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Wrocław, 16-18.09.2016.
 • Razmus, W., Gorbaniuk, O. (2015). Does politician’s image matter? Perceived personality traits of politicians and political preferences. 14th European Congress of Psychology, Milan 7-10.07.2015.
 • Glińska, E., Gorbaniuk, O. (2015). Restrictions on the Use of the Aaker Model in the Measurement of City Brand Personality: The Sender Perspective. III Place Management & Branding Conference: Sustainability, Liveability & Connectivity, 6-8.05.2015, Poznań.
 • Gorbaniuk, O., Kolańska, M., Maciejewska, A., Kisiel, A., Filipowska, J. (2014). Kongruencja Ja – Konsument: wartość prewencyjna i promocyjna marek usług dla obrazu siebie. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z serii PSYCHOLOGIA – KONSUMPCJA – JAKOŚĆ ŻYCIA pt. „Cena idei – idea ceny. Merkantylne regulacje współczesności”, Katowice, 17-18.10.2014.
 • Razmus, W., Gorbaniuk, O., Bordun, M., Dioba, A., Кolisnyk, L., Troyanowskyj, O., Kashchuk, M., Mykhailych, O. (2014). Postrzegane cechy osobowości polityków a preferencje polityczne: Wybory prezydenckie na Ukrainie 2014. XI Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Warszawa, 4-7.09.2014.
 • Gorbaniuk, O., Kolańska, M., Ryżak, D., Sabat, J., Nitkiewicz, H., Kędziorek, D., Kleniewska, J., Kisiel, A., Maciejewska, A. (2014). Kongruencja Ja – Konsument marki produktu: wartość prewencyjna i promocyjna marek dla obrazu siebie. VIII Konferencja "Psychologia ekonomiczna", Wrocław, 9-10.05.2014.
 • Gorbaniuk, O. (2014). Podejście ekologiczne w badaniach percepcji obiektów marketingowych. VIII Konferencja "Psychologia ekonomiczna", Wrocław, 9-10.05.2014.
 • Kolańska, M., Gorbaniuk, O., Ryżak, D., Sabat, J., Nitkiewicz, H., Kędziorek, D., Kleniewska, J. (2014). Obraz siebie konsumentów marek produktów: systematyzacja i pomiar zmian, VIII Konferencja "Psychologia ekonomiczna", Wrocław, 9-10.05.2014.
 • Gorbaniuk, O., Kiełczewska, J., Piwowarczyk, D. (2013). Stereotypy w polityce: Jak elektoraty partii politycznych postrzegają siebie nawzajem? Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Oko w oko ze… stereotypami", Lublin, 21-22.05.2013.
 • Gorbaniuk, O., Slobodianyk, A., Kawa, K., Kozak, M., Studilko, M. (2013). Taksonomia i struktura postrzeganych cech osobowości polityków na Ukrainie. X Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Kraków, 12-15.09.2013.
 • Gorbaniuk, O. (2012). In Search of Ecological Norms in Brand Image Diagnostics: The Normalization Procedure as Exemplified by the Consumer Goods Market in Poland. International Conference "Globalization and Marketing Performance", COEX, Seoul, Republic of Korea, 19-22.07.2012
 • Gorbaniuk, O. (2011). Wizerunek jako iluzja społeczna na przykładzie postrzegania polityków, partii politycznych i ich elektoratów. Konferencja "Tworzenie iluzji społecznych – wiedza w sferze publicznej. Studia nad Wiedzą", Lublin, 1-2.12.2011.
 • Gorbaniuk, O., Toczyńska, M. (2011). Typologia dyspozycyjnych wizerunków konsumentów. XXXIV Zjazd PTP, Katowice, 18-21.09.2011.
 • Gorbaniuk, O., Kiełczewska, J., Piwowarczyk, D. (2011). Taksonomia skojarzeń i struktura postrzegania elektoratów partii politycznych. VIII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Poznań, 8-10.09.2011.
 • Gorbaniuk, O. (2011). Wykorzystanie procedury badań psycholeksykalnych do badania percepcji obiektów marketingowych. Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Różne oblicza osobowości”, Lublin, 9.03.2011.
 • Gorbaniuk, O., Toczyńska, M., Osiak, A., Szostak, A. (2010). Taksonomia leksykalna skojarzeń i struktura postrzegania konsumentów marek. II Konferencja Naukowa z cyklu „Psychologia – Konsumpcja – Jakość życia” pt. „W supermarkecie szczęścia – o różnorodności zachowań konsumenckich w kontekście jakości życia”, Katowice, 22-24.09.2010.
 • Gorbaniuk, O. (2010). Czy Polaków wizerunek innych krajów jest trafny? VII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Nowy Sącz, 9-11.09.2010.
 • Gorbaniuk, O., Sokolowski, T., Markovska, E., Czajka, K., Mielczarek, A. (2010). Brand personality and consumer-based brand equity: a study among Polish consumer. Annual Conference of Academy of Marketing Science „Cultural Perspectives in Marketing 2010”, Lille, 21-25.07.2010.
 • Dąbrowska, E., Gorbaniuk, O. (2010). Wpływ katastrofy pod Smoleńskiem na wizerunek partii politycznych w Polsce. Konferencja naukowa pt. „Marketing polityczny – teoria i praktyka”, Lublin, 31.05.-1.06.2010.
 • Krzyszycha, G., Gorbaniuk, O. (2010). Zbieżność percepcji siebie i „osobowości” partii politycznej a preferencje polityczne wyborców. Konferencja naukowa pt. „Marketing polityczny – teoria i praktyka”, Lublin, 31.05.-1.06.2010.
 • Gorbaniuk, O., Wolska, J. (2010). Symboliczny wizerunek marki a jej kapitał z perspektywy konsumentów. Konferencja naukowa „Psychologia Ekonomiczna 2010”, Gdańsk, 23-24.04.2010.
 • Gorbaniuk, O., Krzyszycha, G. (2009). Struktura cech osobowości przypisywanych partiom politycznym. Referat wygłoszony na konferencji naukowej III Lubelskie Spotkania z Psychologią Społeczną. Lublin, 24-25.04.2008.
 • Gorbaniuk, O., Krzyszycha, G., Holewa, A. (2009). Czy głosujemy na osobowość partii? Taksonomia i struktura cech osobowości kojarzonych z partiami politycznymi a ich preferencja. Konferencja organizowana przez Komitet Psychologii PAN XVIII Kolokwia Psychologiczne pt. Percepcja świata społecznego. Gdańsk, 19-21.06.2009.
 • Gorbaniuk, O. (2009). Wizerunek Niemiec i narodu niemieckiego wśród polskich studentów. Konferencja "Stosunki polsko-niemieckie a wizerunek kraju i narodu", Lublin, 23.10.2009.
 • Bogusz, M., Gorbaniuk, O., (2009). Cechy charakteru państwa niemieckiego w percepcji Polaków na tle innych krajów świata. Konferencja "Stosunki polsko-niemieckie a wizerunek kraju i narodu", Lublin, 23.10.2009.
 • Holewa, A., Gorbaniuk, O. (2008). Udział cech osobowych w wizerunku partii i jego uwarunkowania: analiza wolnych skojarzeń przed i po wyborach parlamentarnych 2007. Konferencja naukowa "Białe jest czarne a czarne jest w kropki, czyli cała prawda o marketingu politycznym", Lublin, 11-13.03.2008.
 • Gorbaniuk, O. (2008). Taksonomia skojarzeń personifikujących marki: studium psycholeksykalne. Konferencja naukowa "Psychologia ilości, psychologia jakości. Relacje i interakcje", Wrocław, 22-23.04.2008.
 • Holewa, A., Gorbaniuk, O. (2008). Taksonomia skojarzeń z partiami politycznymi wśród studentów uczelni lubelskich w okresie wyborów do sejmu w 2007 roku. Konferencja naukowa "Psychologia ilości, psychologia jakości. Relacje i interakcje", Wrocław, 22-23.04.2008.
 • Gorbaniuk, O. (2008). Leksykon marki: analiza wolnych skojarzeń. XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego "Żyć godnie...", Poznań, 24-27.09.2008.
Autor: Ana Ivanova
Ostatnia aktualizacja: 23.10.2019, godz. 20:44 - Ana Ivanova