JAN KUCZ

 

 

Rzeźbiarz i pedagog. Urodził się 10 czerwca 1936 roku w Zarzeczu. W 1955 roku ukończył Liceum Technik Plastycznych w Bielsku-Białej, a w 1961 studia na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni Franciszka Strynkiewicza. Prowadzi pracownię rzeźby na macierzystej uczelni, gdzie jest profesorem od 1989 roku, a w latach 1984-1986 sprawował funkcję prorektora. Był także wykładowcą w pracowni malarstwa w Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie.

Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków, w latach 1986-1990 był członkiem Zarządu Głównego ZPAP. Od 1986 do 1989 roku pełnił funkcję członka Rady Artystycznej Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Kultury i Sztuki, a w latach 1985-1990 należał do Komisji Artystycznej Archidiecezji w Warszawie. Zasiadał w Radzie Artystycznej Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku (1992-2002). Od 2003 roku jest członkiem Centralnej Komisji ds. Tytułów Naukowych i Profesorskich.

 

 

 

Więcej [+]