Aktualności

Wystawa „Kierunek sztuka. 85 lat tradycji muzealnych KUL” w Zamościu

wystawa KUL ZamośćRektor KUL oraz Dyrektor Muzeum Zamojskiego w Zamościu zapraszają na wystawę „Kierunek sztuka. 85 lat tradycji muzealnych KUL”, która będzie prezentowana w Muzeum Zamojskim w Zamościu od 18 marca do 31 maja 2017 r. Na wystawie znalazły się średniowieczne rzeźby śląskie, malarstwo obce XVI-XIX w. i polskie XIX/XX w., rysunek i grafika oraz rzemiosło artystyczne, w tym porcelana i szkło z najprzedniejszych manufaktur europejskich.

 

 

 

 

 

 

85 lat tradycji muzealnych w KUL

 

Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II powstało 1 września 2016 r. w wyniku konsolidacji trzech jednostek o charakterze muzealnym. Trzon zbiorów stanowi gromadzona latami kolekcja dzieł sztuki z dawnego Muzeum Uniwersyteckiego – ustanowionego z inicjatywy ks. kan. Jana Władzińskiego już w 1932 r. i działającego pod różnymi nazwami do 2016 r. Uzupełniają ją dokumenty i pamiątki zgromadzone w latach 2008-2016 w Muzeum Uniwersyteckim Historii KUL, jak też liczne zabytki archeologiczne z wykopalisk w Piotrawinie nad Wisłą oraz na lubelskim wzgórzu Czwartek zgromadzone w Katedrze Archeologii Polski Instytutu Historii KUL.

 

Wystawa w Muzeum Zamojskim w Zamościu - zorganizowana w 85. rocznicę utworzenia Muzeum Uniwersyteckiego im. ks. kan. Jana Władzińskiego - w przededniu wielkiego jubileuszu 100-lecia lubelskiej Uczelni jest zapowiedzią stałej ekspozycji muzealnej w KUL. Rozpoczęte właśnie prace koncepcyjno-budowlane uniemożliwiające eksponowanie dzieł na miejscu, stały się impulsem do wytypowania najcenniejszych muzealiów i pokazania ich szerokiej publiczności w ramach czasowej prezentacji. Jest to też forma podziękowania i upamiętnienia wszystkich darczyńców Muzeum.

 

Na wystawie znalazły się średniowieczne rzeźby śląskie, malarstwo obce XVI-XIX w. i polskie XIX/XX w., rysunek i grafika oraz rzemiosło artystyczne, w tym porcelana i szkło z najprzedniejszych manufaktur europejskich.

 

 

kierunek sztuka