Bieżące

Centrum Ucrainicum KUL zaprasza na międzynarodową konferencję naukową poświęconą 250. rocznicy koronacji obrazu Matki Boskiej Chełmskiej Sacrum łączące narody. Chełm i Ziemia Chełmska w przestrzeni duchowej pogranicza polsko-ukraińskiego w ciągu wieków. Wydarzenie odbędzie się w Chełmie i Lublinie w dn. 14-15 grudnia 2015 r.

W dniach 14-18 grudnia 2015 r. w holu Gmachu Głównego KUL odbywa się akcja charytatywna "Ciastko pod choinkę".

 

W ramach akcji rozprowadzane są cegiełki (10 zł) w formie świątecznych pierniczków. Środki finansowe uzbierane w ramach akcji zostaną przeznaczone na dofinansowanie wyjazdu edukacyjnego "Zielona Szkoła" dzieciom ze Szkoły w Strzelewie, którą swoim patronatem objął nasz Uniwersytet.

Akcja będzie prowadzona także podczas Opłatka Uniwersyteckiego, który odbędzie się 17 grudnia br. w Auli im. Stefana Kard. Wyszyńskiego.

Od 1 grudnia 2015 r. do 15 lutego 2016 r. trwa rekrutacja zimowa na studia II stopnia na kierunkach: architektura krajobrazu, gospodarka przestrzenna, i inżynieria środowiska.

 

Więcej informacji można znaleźć w serwisie rekrutacyjnym KUL.

Biblioteka Uniwersytecka KUL  zaprasza na wystawę "Lubelska Szkoła Filozoficzna - Założyciele".

 

Ekspozycja została przygotowana przez zespół Czytelni Głównej i Czytelni Teologiczno-Filozoficznej przy współudziale pracowników Katedry Metafizyki.

 

Wystawa będzie czynna do 31 stycznia 2016 r.

Instytut Historii Sztuki KUL oraz Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych i Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie zapraszają na VII edycję otwartych wykładów o sztuce Nieskończony eksperyment - sztuka i obrazy nowoczesności.

Katolicki Uniwersytet Lubelski podjął inicjatywę wzniesienia w Lublinie pomnika założyciela KUL ks. Idziego Radziszewskiego.


ks._Idzi_RadziszewskiKs. Idzi Benedykt Radziszewski był nie tylko pomysłodawcą i pierwszym rektorem KUL, ale także prekursorem szkolnictwa wyższego w Lublinie. Jego idea zapoczątkowała akademicki charakter Lublina i dała podwaliny pod powstawanie kolejnych uczelni, w których dziś studiuje kilkadziesiąt tysięcy studentów, a miasto Lublin jest prężnym ośrodkiem akademickim.

 

Więcej...

 

 

Wkrótce

Wydział Filozofii zaprasza do udziału w 4th Chinese-Polish Workshop on Applied Logic.

 

Workshop, który odbędzie się na KUL 17-18 sierpnia 2020 r., jest organizowany we współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polską Akademią Nauk i uniwersytetami z Chin - Bejing Normal University, Zhejiang University in Hangzhou, Tsinghua University Beijing i Sun Yat-Sen University, Guangzhou.

 

Szczegóły na stronie www.philosophy.kul.pl/cpal.

Konferencja The Parisian School of Saint-Victor in the Middle AgesWydział Filozofii zaprasza do udziału w Międzynarodowej Konferencji pt. The Parisian School of Saint-Victor in the Middle Ages: A European-wide Thought, która odbędzie się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w dniach 28-30 września 2020 r. Szczegółowy program, listę zaproszonych gości oraz zasady uczestnictwa znajdziecie Państwo na stronie www.kul.pl/saint-victor.