Rzym jako jeden z głównych celów XVII/XVIII-wiecznego Grand Tour, czyli śladami pierwszych „badaczy” po antycznych zabytkach Wiecznego Miasta.

 

 

 

 

Instytut Filologii Klasycznej KUL

 

oraz

 

Koło Starożytnicze Studentów KUL

 

 

mają zaszczyt zaprosić na wystawę fotografii pt.

 

Urbs Aeterna oczami filologów klasycznych

 

w dniach 16-22.11.2011

 

na parterze Collegium Norwidianum KUL.

 

 

 

 

 

 

     Wystawa stanowi wynik inicjatywy badawczej zorganizowanej dla pracowników, doktorantów i studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, w ramach której w dniach 20-27 lipca 2011 roku odbył się objazd naukowy do Rzymu pt. Rzym jako jeden z głównych celów XVII/XVIII-wiecznego Grand Tour, czyli śladami pierwszych „badaczy” po antycznych zabytkach Wiecznego Miasta. Ma ona promować zainteresowanie starożytnością oraz działania Instytutu Filologii Klasycznej KUL i Koła Starożytniczego Studentów KUL wśród pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu oraz poza nim, w szczególności wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i liceów.

     Dnia 21.11.2011 (poniedziałek) o godz. 18.00 w sali CN208 odbędzie się specjalne posiedzenie Lubelskiego Koła Polskiego Towarzystwa Filologicznego, na którym przedstawione zostanie multimedialne sprawozdanie z objazdu naukowego.

 

Serdecznie zapraszamy!

Organizatorzy

Autor: Aleksandra Krauze
Ostatnia aktualizacja: 16.11.2011, godz. 21:59 - Aleksandra Krauze-Kołodziej