W Bibliotece WZ KUL w Stalowej Woli można obejrzeć wyjątkową wystawę obrazków o tematyce maryjnej. Unikatowe eksponaty udostępniła Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu. Zapraszamy na wystawę pt. „Wizerunki Maryi według wezwań” do czytelni Biblioteki WZ KUL (budynek Biblioteki Międzyuczelnianej, ul. Ks. Popiełuszki 10).

obrazkimb2

Autor: Małgorzata Wolak
Ostatnia aktualizacja: 04.12.2018, godz. 10:49 - Małgorzata Wolak