Aktualności

Wystawa zbiorów sztuki KUL w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie

Ex_thesauro_RzeszowKs. prof. Antoni Dębiński, Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Pan Bogdan Kaczmar, Dyrektor Muzeum Okręgowego w Rzeszowie zapraszają na wystawę zbiorów sztuki KUL - Ex Thesauro Universitatis - w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie.

Patronat honorowy nad wystawą objęli JE Bp Jan Wątroba, Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej oraz Pan Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego

 

Wernisaż wystawy: 14 maja 2014 r. o godz. 18.00, Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, ul. 3 maja 19

 

Wystawa czynna do 30 września 2014 r.

 

Wystawa stwarza niepowtarzalną okazją do zobaczenia najcenniejszych dzieł sztuki, które na co dzień wykorzystywane są w procesie kształcenia studentów historii sztuki KUL i nie są udostępniane szerokiej publiczności. Do tej pory prezentowane były jedynie w Muzeum Okręgowym w Suwałkach, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce oraz Muzeum Okręgowym w Lesznie, gdzie cieszyły się dużym zainteresowaniem. Każdy z tych pokazów był nieco inny, gdyż dostosowany do profilu poszczególnych muzeów. Ze względu na historyczny charakter wnętrz rzeszowskiego muzeum, mieszczącego się w gmachu daw. klasztoru OO. Pijarów, szczególny nacisk położony będzie na sztukę nowożytną.

 

U podstaw uniwersyteckich zbiorów sztuki leży hojna darowizna ks. kan. Jana Władzińskiego (1861-1935), który w 1932 r. przekazał na rzecz KUL gromadzony latami „zbiór pamiątek historycznych i stylowych okazów z różnych zakątków kraju”. W grudniu 1939 r. wszystkie zgromadzone w KUL dzieła sztuki zostały zarekwirowane przez Niemców i jak się wydaje, bezpowrotnie utracone. W odradzającym się po wojnie Uniwersytecie nie zapomniano jednak o przedwojennych tradycjach muzealniczych. Dzięki zaangażowaniu władz uczelni oraz niezwykłej ofiarności instytucji kościelnych i osób prywatnych na przestrzeni ostatnich sześćdziesięciu lat udało się zgromadzić w KUL przeszło 1700 obiektów.


W Muzeum Okręgowym w Rzeszowie zaprezentowanych zostanie przeszło 350 obiektów z zakresu malarstwa dawnego, barokowej rzeźby sakralnej oraz rzemiosła artystycznego. Na wystawie można będzie zobaczyć obrazy i rysunki wybitnych artystów polskich od Piotra Michałowskiego i Jana Matejki, przez Józefa Chełmońskiego, Antoniego Piotrowskiego, Jacka i Rafała Malczewskich, Michała Gorstkina Wywiórskiego, Włodzimierza Tetmajera, Józefa Pankiewicza aż po Antoniego Michalaka i Jerzego Nowosielskiego. W dziedzinie malarstwa obcego na szczególną uwagę zasługują obrazy: Ecce Homo (Oto Człowiek), będące dziełem niderlandzkiego naśladowcy Juana de Flandes z około 1574 r., Sacra Conversazione (Święta rozmowa),wiązana z czynnym w Wenecji w 1. poł. XVI w. warsztatem Francesca Rizzo da Santacroce oraz Polowanie Hendrika Verschuringa z 1646 r., zaliczane do najlepszych obrazów tego znakomitego holenderskiego artysty.


W przestrzeni refektarza wyeksponowane zostaną barokowe rzeźby ołtarzowe, wyobrażające Ewę przy drzewie poznania dobrego i złego, św. Jana Chrzciciela, nieokreślonego świętego w szatach biskupich i personifikację jednej z Cnót lub Alegorii oraz figury aniołów. W sąsiedniej sali warto zwrócić uwagę na znakomite przykłady porcelany z czołowych manufaktur europejskich, zwłaszcza miśnieńskiej, wiedeńskiej i berlińskiej, a także przedmioty ze szkła i z metali.
Wystawa Ex Thesauro Universitatis będzie wiodącym wydarzeniem IX edycji Europejskiej Nocy Muzeów w Rzeszowie, ale przede wszystkim umożliwi zwiedzającym poznanie zupełnie nieznanej na Podkarpaciu kolekcji dzieł sztuki, która kryje szereg znakomitych przykładów, nierzadko najwyższej klasy artystycznej.


Krzysztof Przylicki
kurator wystawy

Galeria dzieł, które między innymi można obejrzeć na wystawie