IV Lubelskie Spotkania Antropologiczne

 

„Wyzwania i dylematy współczesnej antropologii kultury.
Skazani na krytykę kulturową?”

Program konferencji

 

Rozpoczęcie obrad: 9.00

Otwarcie konferencji

 1. Ks. dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych KUL
 2. Dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL – Dyrektor Instytutu Socjologii KUL
 3. Dr hab. Adam A. Szafrański, prof. KUL

I grupa: 9.30 – 11.00 – Moderator: dr hab. Jadwiga Plewko

 1. Prof. dr hab. Andrzej Radomski – Badanie kultury w Informacjonalizmie – czyli w stronę antropologii cyfrowej (UMCS)
 2. Prof. dr hab. Grzegorz Kaczyński – Kontakt kulturowy jako trauma sakralna. Propozycja epistemologiczna (US)
 3. Dr hab. Dariusz Wadowski – Nowe media – między kulturą uczestnictwa a kulturą alienacji (KUL)
 4. Ks. dr hab. Andrzej Pietrzak – Antropologia jako instrument dominacji kolonialnej w świetle deklaracji z Barbados (KUL)
 5. Dr hab. Marek Rembierz – Granice – pogranicza – zróżnicowanie – Antropologia relacji międzykulturowych i międzyreligijnych (UŚ)

11.00-11.15 – przerwa kawowa

II grupa: 11.15 – 12.45 – Moderator – Dr hab. Dariusz Wadowski

 1. Prof. dr hab. Janusz Barański – Antropologia kultury nie istnieje (UJ)
 2. Dr Katarzyna Majbroda – Przemyśleć antropologię jako naukę. Literaturoznawcze kategorie w antropologii społeczno – kulturowej a jej teoriopoznawcze ambicje (UWr)
 3. Mgr inż. Paweł Balewski – Antropolog zaangażowany w rytuał. Przykład etnografii eksperymentalnej Paula Stollera (KUL)
 4. Dr Piotr Pawliszak – Czystość czy zmaza? Próby połączenia narracyjnego i przyczynowego wyjaśniania za pomocą koncepcji śledzenia mechanizmów przyczynowych (UG)
 5. Dr Alina Betlej – W poszukiwaniu wspólnoty w społeczeństwie sieci – nowe wyzwania badawcze (KUL)

Przerwa obiadowa 12.45-13-45

III grupa: 13.45-15.15 – Moderator: Dr Alina Betlej

 1. Dr hab. Maria Miczyńska – Kowalska -Społeczeństwo i gospodarka w warunkach globalizacji (UP)
 2. Dr Michał Kowalski – W stronę zaangażowania: wojna i antropologia wojenne (UW)
 3. Dr Joanna Bielecka – Prus – „Swój czy obcy? Typologia zaangażowania antropologa w procesie badawczym (UMCS)
 4. Dr Katarzyna Kolbowska – Obszary kontestacji. Pluralizm, esencjalizm a kontrhistoria czarnych w Europie (SGGW)
 5. Dr Paweł Ćwikła – Gdzie się podziała dusza Zachodu? Kilka refleksji o Obozie Świętych Jeana Raspaila (UŚ)
 6. Dr Ewa Albińska – Współczesne rozumienie istoty społeczeństwa (PSW w Białej Podlaskiej)

15.15-15.30 – przerwa kawowa

IV grupa: 15.30 – 17.00 – Moderator: Dr hab. Maria Miczyńska – Kowalska

 1. PhDr. Pavol Dancák, PhD. – Kultura w ujęciu Ladislava Hanusa (Uniwersytet Preszowski)
 2. Dr Michał Rydlewski Symbole, które dają do myślenia…antropologia kultury Zbigniewa Benedyktowicza (UWr)
 3. Ks. dr Marek Jeżowski- Wybiórcza percepcja i nierzetelny przekaz. Czy można uprawiać nauki społeczne w języku dalekim od literackiego? (KUL)
 4. Dr Krzysztof Jurek – Wirtualna etnografia – spojrzenie metodologiczne (KUL)
 5. Mgr Paulina Mąkosa – Dyskurs zawarty w czasopismach Zadra i Wysokie Obcasy. Krytyczna analiza (KUL)
 6. Dr hab. Adam A. Szafrański, prof. KUL – Rola „uprzedzeń” w antropologii kultury/religii

17.00 – Zakończenie konferencji: Dr hab. Adam A. Szafrański, prof.KUL

Autor: Krzysztof Jurek
Ostatnia aktualizacja: 27.11.2016, godz. 18:50 - Krzysztof Jurek