Ośrodek Rozwoju Edukacji Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, z dniem 16 maja 2012 r. wznawia nabór wniosków w ramach konkursu nr 2/POKL/3.3.4/2011, dotyczącego opracowania i pilotażowego wdrożenia innowacyjnych programów, materiałów dydaktycznych i metod kształcenia dotyczących m.in. kształcenia w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych oraz przedsiębiorczości.

 

Alokacja przeznaczona na przedmiotowy konkurs, decyzją Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III PO KL z dnia 4 maja 2012 r., została zwiększona do kwoty 105 000 000,00 PLN. Wartość wniosków ocenionych pozytywnie w ramach pierwszych dwóch rund to łącznie 47 394 386,74 PLN. Do rozdysponowania pozostaje blisko 60 000 000,00 PLN.

 

Zachęcamy do aplikowania zarówno nowych Projektodawców, jak i tych którym nie powiodło się w rundzie I i II, aby poprawili wnioski zgodnie ze wskazówkami oceniających i złożyli je ponownie.

 

Poniżej znajdą Państwo zaktualizowany harmonogram posiedzeń KOP, dokumentację konkursową oraz ogłoszenie o konkursie.

 

harmonogram_konkursu.pdf

dokumentacja_konkursowa_3.3.4.pdf

ogłoszenie o konkursie

Autor: Beata Kaczan
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2012, godz. 09:42 - Beata Kaczan