Studia I i II stopnia

 

Wzory podań:

 

IOS.doc

IOS.odt

 

Harmonogram zajęć IOS.doc 

Harmonogram zajęć IOS.odt

 

Urlop dziekański.doc 

Urlop dziekański.odt

 

Usprawiedliwienie nieobecności.doc 

Usprawiedliwienie nieobecności.odt

 

Wpis warunkowy.doc 

Wpis warunkowy.odt

 

Powtarzanie przedmiotu.doc 

Powtarzanie przedmiotu.odt

 

Powtarzanie semestru.doc 

Powtarzanie semestru.odt

 

Wznowienie studiów.doc

Wznowienie studiów.odt

 

Wpisy dziekańskie.doc 

Wpisy dziekańskie.odt

 

Wniosek o duplikat legitymacji.doc

Wniosek o duplikat legitymacji.odt

 

Wniosek o udostępnienie materiałów AK.doc 

Wniosek o udostępnienie materiałów AK.odt

 

Wniosek o udział w zajęciach spoza planu studiów.odt

Wniosek o udział w zajęciach spoza planu studiów.doc

 

 

Zajęcia terenowe IAK 2017/2018

 

Harmonogram zajęć terenowych 2017/2018

 

 

Informacje dotyczące PRAKTYK:

 

Z dniem 1 stycznia 2018 r. uległy zmianie zasady dotyczące organizacji i odbywania praktyk w ramach studiów na KUL. Szczegóły w Zarządzeniu Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad organizacji i odbywania praktyk obowiązkowych i nadobowiązkowych na studiach wyższych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

 

Deklaracja przyjęcia na praktyki (DOC)

Umowa o organizację praktyki studenckiej (DOC)

Umowa o organizację praktyki studenckiej (PDF)

Dziennik praktyk KUL (DOC)

Dziennik praktyk KUL (PDF)

Zaświadczenie o odbyciu praktyki (DOC)

 

 

Autor: Ewa Pajdowska
Ostatnia aktualizacja: 11.04.2019, godz. 10:20 - Ewa Pajdowska