Studia I i II stopnia

 

Wzory podań:

 

IOS

IOS_harmonogram_zajeć

 

 

Urlop dziekański.doc 

Urlop dziekański.odt

 

Usprawiedliwienie nieobecności.doc 

Usprawiedliwienie nieobecności.odt

 

Wpis warunkowy.doc 

Wpis warunkowy.odt

 

Powtarzanie przedmiotu.doc 

Powtarzanie przedmiotu.odt

 

Powtarzanie semestru.doc 

Powtarzanie semestru.odt

 

przedłużenie_terminu_złożenia_pracy_dyplomowej. doc

przedłużenie_terminu_złożenia_pracy_dyplomowej.odt

 

Wznowienie studiów.doc

Wznowienie studiów.odt

 

Wpisy dziekańskie.doc 

Wpisy dziekańskie.odt

 

Wniosek o duplikat legitymacji.doc

Wniosek o duplikat legitymacji.odt

 

Wniosek o udostępnienie materiałów AK.doc 

Wniosek o udostępnienie materiałów AK.odt

 

Wniosek o udział w zajęciach spoza planu studiów.odt

Wniosek o udział w zajęciach spoza planu studiów.doc

 

 

Zajęcia terenowe IAK

 

Harmonogram zajęć terenowych 2018/2019

Harmonogram zajęć terenowych 2017/2018

 

 

Informacje dotyczące PRAKTYK:

 

Z dniem 1 stycznia 2018 r. uległy zmianie zasady dotyczące organizacji i odbywania praktyk w ramach studiów na KUL. Szczegóły w Zarządzeniu Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad organizacji i odbywania praktyk obowiązkowych i nadobowiązkowych na studiach wyższych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

 

Deklaracja przyjęcia na praktyki (DOC)

Umowa o organizację praktyki studenckiej (DOC)

Umowa o organizację praktyki studenckiej (PDF)

Dziennik praktyk KUL (DOC)

Dziennik praktyk KUL (PDF)

Zaświadczenie o odbyciu praktyki (DOC)

 

 

Autor: Ewa Pajdowska
Ostatnia aktualizacja: 30.09.2019, godz. 07:43 - Anna Położyńska