neuron

"Homeostaza – mikrobiom – ksenobiotyki"

 

Szczegółowe informacje: https://www.adepci-fizjologii.pl/

 

Serdecznie zapraszamy

Współorganizatorzy konferencji ze strony KUL:

Laboratorium Mikroskopii Konfokalnej i Elektronowej ICBN
Wydziałowa Pracownia Mikroskopii Elektronowej i Ultrastruktury
Katedra Fizjologii Zwierząt i Toksykologii

 

Autor: Iwona Wysk
Ostatnia aktualizacja: 15.06.2018, godz. 09:59 - Iwona Wysk