logo

 

“Cupido dominandi – żądza władzy – władza nad żądzą”

 

     To temat międzynarodowej, a także jubileuszowej, dziesiątej już edycji Studenckiej Konferencji Starożytniczej, której tegorocznym gospodarzem jest Koło Starożytnicze UW.

    Miejscem tegorocznych obrad będzie Uniwersytet Warszawski, dokąd w dniach 15-18 maja 2014 r. zjadą się pracownicy dydaktyczno-naukowi, doktoranci i studenci fascynujący się dyscyplinami humanistycznymi związanymi bezpośrednio z antykiem: historią, literaturą, filozofią, sztuką etc.

     Będą oni prowadzić naukową dysputę na temat szeroko pojętych zależności pomiędzy władzą oraz seksualnością człowieka. Poruszone zostaną między innymi tematy konotacji polityki z uczuciami osobistymi, spory na temat bastardów u władzy, zależności między żądzą a władzą w mitach, jak również w innych, różnorodnych wymiarach, m.in. religijnym, filozoficznym, społecznym i historycznym. W czasie czterodniowej konferencji przewidziane będą również wykłady gościnnie zaproszonych naukowców z polskich ośrodków naukowych zajmujących się starożytnością (filologów i historyków), jak również wycieczki oraz warsztaty dotyczące warsztatu naukowca, których poprowadzenie wstępnie potwierdził dr Emanuel Kulczycki.

   Współorganizatorami konferencji są: Koło Starożytnicze Studentów KUL, Studenckie Koło Naukowe Historyków Starożytności UWr, Studenckie Koło Naukowe Miłośników Języków i Kultury Basenu Morza Śródziemnego “Oikumene” UWr, Koło Antycznej Translatoryki UŁ, Koło Naukowe Filologów Klasycznych UJ, Koło Naukowe Klasyków UAM, Studenckie Koło Naukowe Filologów Klasycznych i Mediteranistów UG oraz Studenckie Koło Naukowe Archeologii Śródziemnomorskiej UG.

     Termin nadsyłania abstraktów na SKS został wyznaczony na dzień 31-ego stycznia 2014 roku włącznie. Abstrakty w tym roku można wysyłać w języku polskim lub angielskim. Wytyczne oraz inne informacje znaleźć można na stronie konferencji - tutaj.

 

Propozycje zagadnień szczegółowych:

Polityka żądzy:

 • sojusz tronu i łożnicy: partnerzy seksualni jako doradcy polityczni (Hefajstion, Aspazja, Senenmut…)?
 • uczucie jako siła wpływająca na decyzje polityczne?
 • wojny z powodów erotycznych (Helena)

Owoce (nie)prawych związków: potomstwo a polityka:

 • dzieci z nieprawego łoża i ich związki z dziedziczeniem władzy
 • konflikty pomiędzy prawymi i nieprawymi dziedzicami
 • rozwiązywanie sporów o schedę
 • nieprawe, lecz szlachetne pochodzenie jako karta przetargowa  w polityce

Związki władzy i seksu w religii i micie:

 • boskie pochodzenie jako narzędzie propagandowe: rodzic z nieba kapitałem politycznym
 • teologia polityczna a teologia seksualna: skutki współżycia w micie
 • seksualność, władza, sakralność: seksualne role władców w rytuale, ofierze i religii
 • akt płciowy jako narzędzie przekazywania/odbierania władzy w micie i rytuale
 • władza świecka i duchowa a etyka seksualna

Związki władzy i seksualności w sztuce:

 • atrybuty władzy, atrybuty związku
 • ukryte symbole pożądania: sposoby przedstawiania nieoficjalnych partnerów seksualnych

Dewiacja władzy, dewiacja erotyki?

 • norma seksualna w starożytności?
 • celibat i rozpusta: skrajne zachowania seksualne i regulacje obyczajowo-prawne ich dotyczące
 • regulacja erotyki: kontrola władców nad życiem erotycznym społeczeństw
 • rozpusta władcy i jej symboliczne znaczenie
Autor: Aleksandra Krauze-Kołodziej
Ostatnia aktualizacja: 17.12.2013, godz. 22:09 - Aleksandra Krauze-Kołodziej