XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Partnerstwo i Współpraca a kryzys gospodarczo-społeczny w Europie Środkowej i Wschodniej
 

5-6-7 Maja 2010

Nałęczów  

 kul_plakat_maj_2010_1023

 

 

Patronaty Honorowe:

  

Bronisław Komorowski

Marszałek SEJMU RP

 

Radosław Sikorski

Minister Spraw Zagranicznych RP

 

 

 

 

 

logo_um_113

 

Marszałek Województwa Lubelskiego

Dr Krzysztof Grabczuk

 

pte-logo_400 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

 

     

 

 

Formularz zgłoszeniowy: formularz-zgloszeniowy-2010,art_3297.html

 

 

KOMITET NAUKOWY

 

–  Prof. dr hab. inż. Sławomir Partycki – Przewodniczący

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

- Prof. Hanon Barabner- Institute of Economics Management, Tanin

- Prof. dr hab. Andrzej Herman- Szkoła Główna Handlowa w    Warszawie

–Prof. dr hab. Leszek Kiełtyka – Politechnika Częstochowska

– Prof. dr hab. Krzysztof Konecki – Uniwersytet Łódzki

– Prof. dr Władimir Korobov – Uniwersytet w Kersonie

– Prof. dr hab. Leszek Korporowicz – Uniwersytet Jagielloński

– Prof. dr Murman Kvaratshelia – Uniwersytet w Tbilisi

– Prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska – Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego

– Prof. dr hab. Antanas Makstutis – Litewska Akademia Wojskowa

– Ks. prof. dr hab. Janusz Mariański – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

– Prof. dr Wladimirs Mensikovs – Uniwersytet w Daugavpils

– Prof. dr hab. Witold Morawski – Uniwersytet Warszawski

– Prof. dr Victor Mocanu - Mołdawska Akademia Nauk

– Dr Aram Narasardyan- Przewodniczący Armeńskiego Towarzystwa Marketingowego

– Prof. dr Waleryi Nikolajewsky – Uniwersytet w Charkowie

– Prof. dr hab. Kazimierz Perechuda – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

– Prof. dr Galina Sańko –Białoruski Ekonomiczny Uniwersytet Państwowy

– Prof. dr Valentina Simkhovich – Białoruski

 Ekonomiczny  Uniwersytet Państwowy

– Prof. dr hab. Marek Szczepański –  Uniwersytet Śląski

– Prof. dr hab. Elena Wankiewicz –  Witebski Uniwersytet Technologiczny

- Assoc. prof. Josef Vodak, Phd- Uniwersytet Żyliński, Słowacja

– Prof .dr hab. Lech W. Zacher –  Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego

       w Warszawie

– Prof. dr hab. Zdzisław Zagórski – Uniwersytet Wrocławski

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

dr Alina Betlej – przewodnicząca ( alina@betlej.com)

dr Artur Sępoch- wiceprzewodniczący

mgr Magda Janowska- wiceprzewodnicząca ( m_janowska@interia.eu)

 

mgr Marta Starczyk – sekretarz ( starczykmarta@wp.pl)

mgr Agnieszka Drewniak- sekretarz (agnieszka_drewniak@interia.eu)

mgr Agnieszka Mozyro –  sekretarz (mozyro.agnieszka@hotmail.com)

dr Patrycja Bieńczak – finanse

 

Współpraca międzynarodowa:

 

dr Alona Plyaskina - sekretarz

mgr Igor Tsvirkun – sekretarz

mgr Alla Bogdan- sekretarz

mgr Angelika Degese- sekretarz

 

Promocja:

 

mgr Gabriela Teresińska- Pruchniak

 

          

 

 Miejsce konferencji:

 

Centrum Szkoleniowo-Wypoczynkowe „ENERGETYK”

ul. Paderewskiego 10

24-140 Nałęczów

www.cswenergetyk.lublin.pl

www.naleczow.pl

 

Adres konferencji:

 

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI NAUKOWEJ

„Partnerstwo i współpraca a kryzys gospodarczo-społeczny w Europie Środkowej i Wschodniej”

KATEDRA MIKROSTRUKTUR SPOŁECZNYCH I WSPÓŁCZESNYCH TEORII SOCJOLOGICZNYCH KUL

AL. RACŁAWICKIE 14

20-950 LUBLIN

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 23.09.2010, godz. 12:42 - Alina Betlej