Zgodnie z zapowiedzią z ubiegłego roku tematem kolejnych Międzynarodowych Jesiennych Dni Biblijnych będą manuskrypty odkryte  Qumran, w Izraelu przed siedemdziesięcioma laty. Sympozjum w znacznej mierze dotyczy wpływu qumrańskich manuskryptów biblijnych na kształt rozumienia historii tekstu biblijnego Starego Testamentu. We wtorek, 24 października, o. prof. Adrian Schenker oraz prof. Emanuel Tov przedstawią w swoich referatach problematykę związaną z pracą nad Biblia Hebraica Quinta, nowym wydaniem tekstu hebraskiebo ST, z pełnym uwzględnieniem manuskryptów odkrytych w Qumran. Uczestnicy tego seminarium są proszeni o zapoznanie się z wprowadzeniem ogólnym do BHQ oraz z apparatus rozdz. 49 Księgi Rodzaju (BHQ, t. 1).
 
W środę, 25 października, pierwsza poranna sesja będzie również poświęcona qumrańskiemu korpusowi tekstów biblijnych. Pozostałe prelekcje dotyczą różnych aspektów interpretacji zwojów qumrańskich. W sympozjum biorą udział najwybitniejsi znawcy problematyki qumrańskiej, reprezentujacy najlepsze uniwersytety na całym świecie, takie jak Yale University, USA, Hebrew University, Izrael, Göttingen Universität, RFN, Ludwig-Maximilans-Universität, Monachium, RFN, Université de Fribourg, Szwajcaria, Katolicki Uniwrsytet w Leuven, Belgia, oraz szereg innych ośrodków.
 
Jakkolwiek wiodącym językiem sympozjum jest język angielski, to sesja VII (czwartek, 26 października) będzie przeprowadzona w języku polskim przez polskich naukowców z UKSW, UW oraz Uniwersytetu z Prešowa na Słowacji.