XIV Międzynarodowe Jesienne Dni Biblijne

Jesienne Dni BiblijneInstytut Nauk Biblijnych KUL zaprasza na Międzynarodowe Jesienne Dni Biblijne, które odbędą się 23-24 października 2018 w Centrum Transferu Wiedzy, sala CTW-114. Tematem sympozjum będzie zmartwychwstanie w Biblii oraz tradycjach pozabiblijnych. Obszar kultury śródziemnomorskiej, w której badać będziemy fenomen i ideę zmartwychwstania,  obejmuje starożytny Egipt, Mezopotamię, Izrael, Grecję oraz Rzym. Interesują nas aspekty historyczne, antropologiczno-kulturowe, teologiczne jak również analiza konkretnych tekstów mówiących o zmartwychwstaniu. Będziemy szukać odpowiedzi na pytania o kształt i charakter idei zmartwychwstania w tekstach i tradycjach pozabiblijnych, genezę i formę idei zmartwychwstania w starożytnym Izraelu, historyczność, szczególny charakter i status zmartwychwstania Chrystusa oraz jego wpływ na kształtowanie się teologii, moralności, eschatologii oraz eklezjologii chrześcijańskiej.

 

Zaproszeni goście:

  • Reimund Bieringer (Katholieke Universiteit Leuven, Belgia)
  • Andrzej Gieniusz (Pontificia Università Urbaniana, Rzym, Włochy)
  • Dominika Kurek-Chomycz (Liverpool Hope University, Liverpool, Wielka Brytania)
  • Łukasz Popko (École biblique et archéologique française de Jérusalem, Izrael)
  • Danuta Shanzer (Universität Wien, Wiedeń, Austria)
  • Philip H. Towner (Nida Institute for Biblical Scholarship, Philadelphia, PA, USA)
  • Nicholas Thomas Wright (University of St Andrews, St Andrews, Wielka Brytania)

 

Konferencja naukowa pod patronatem Komisji Teologii Oddziału Lubelskiego PAN.

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 04.10.2018, godz. 11:26 - Leszek Wojtowicz

Utworzenie: 2018-09-07