XV Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej

Zjazd PSPSInstytut Psychologii KUL oraz Instytut Psychologii UMCS zapraszają na XV Zjazd Naukowy Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, który odbędzie się 21-23 września 2018 r. w Centrum Transferu Wiedzy. W jego trakcie wykłady plenarne wygłoszą: prof. Rick H. Hoyle (Duke University, Durham), prof. Gian Vittorio Caprara (University of Rome, Sapienza) oraz dr hab. Oleg Gorbaniuk (KUL).

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 20.09.2018, godz. 08:59 - Leszek Wojtowicz

Utworzenie: 2018-09-19