Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Pawła II w Lublinie

Katedra Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych

 

 

 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie

 

 

 

UNIWERSYTET PAŃSTWOWY W TBILISI

IM. IVANE JAVAKHISHVILI

Instytut Ekonomii

 

 

Zapraszają na:

 

XVII Międzynarodową Konferencję Naukową 

„Przedsiębiorstwo, organizacja społeczna w strukturach sieci. Doświadczenia i perspektywy rozwoju w Europie Środkowej i Wschodniej”

 

 produkty-sieciowe-305x175

  

23-25 Maja 2016

Nałęczów

 

Patronat Honorowy

Marszałek Województwa Lubelskiego

Sławomir Sosnowski

 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

 

 

 

Polskie Towarzystwo Socjologiczne

 

 

 

Partnerzy, Patroni Medialni

 

 

 

 

 

 

 

 

MIEJSCE KONFERENCJI:

Zakład Leczniczy „Uzdrowisko Nałęczów” S.A.

www.spanaleczow.pl

Hotel: Termy Pałacowe

          

 

 

 

 

 

 TEMATYKA KONFERENCJI

 

 

1.Teorie sieci

- teoretyczne koncepcje społeczeństwa sieci,

- paradygmat sieci w naukach społecznych,

- kapitał społeczny, sieciowy, relacyjny, intelektualny, kulturowy,

- definicje, cechy, struktura, elementy, klasyfikacje sieci,

- indywidualizm sieciowy, grupy wirtualne,

- nowa ekonomia w sieci,

- samoorganizacja i rekonstrukcje w sieci,

- teorie klasteringu, 

- globalizacja w sieci

- nowy terroryzm w sieci,

- wirtualizacja zjawisk społecznych i gospodarczych,

- teorie przepływów, teoretyczne aspekty e-gospodarki, e-polityki, e-pieniądza i e-rynku,

- metody i techniki analizy sieci społecznych,

- teoretyczne koncepcje determinizmu cyfrowego,

- formalne teorie sieciowe, teoria aktora-sieci, sieciowe teorie wymiany,

- cyberprzestrzeń.

 

2.Przedsiębiorstwo w sieci

- logika sieciowa a funkcjonowanie przedsiębiorstwa – teoria i praktyka,

- współczesne struktury sieciowe przedsiębiorstwa,

- determinanty struktury sieciowej,

- e-marketing, e-reklama,e-PR, telepraca, e-rekrutacja,

- zarządzanie przedsiębiorstwem w sieci i siecią przedsiębiorstw,

- kompetencje współdziałania przedsiębiorstw sieciowych,

- cyberbezpieczeństwo,

- kultura organizacyjna przedsiębiorstwa sieciowego, 

- nowe zawody,

- strategie przedsiębiorstw sieciowych,

- komunikacja w przedsiębiorstwie sieciowym,

- projektowanie struktur sieciowych,

- konkurencja, koopetycja,

- przepływ środków finansowych, wiedzy i innowacji,

- mechanizmy koordynacji przedsiębiorstwa w sieci i w sieci przedsiębiorstw,

- determinanty struktur sieciowych przedsiębiorstwa.

 

3.Organizacja i instytucja w strukturach sieci

- współczesne koncepcje organizacji i instytucji sieciowych,

- sieciowa organizacja ucząca się i organizacja inteligentna,

- organizacje społeczne i kulturowe w strukturach sieci,

- sieci międzyorganizacyjne i międzyinstytucjonalne,

- struktura, istota, funkcje i typologie klastrów, 

- wewnątrz i międzyklastrowe sieciowanie współpracy,

- e-administracja,

- organizacje wspierające innowacyjność i transfer wiedzy,

-organizacje i instytucje w strukturze sieci krajowych, transgranicznych i  międzynarodowych,

- zarządzanie sieciami organizacji i instytucji.

 

4.Sieć a rozwój społeczno-gospodarczy

- współczesne teorie rozwoju,

- współpraca sieciowa w Europie Środkowej i Wschodniej,

- efekty sieciowe, efekty synergii, efekty potęgowania,

- outsourcing w sieci,

- transfer technologii, dyfuzja wiedzy i innowacji,

- funkcje sieci w rozwoju regionów,

- wielokulturowość,

- klastry a podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej i konkurencyjności miast i regionów,

- klastry i konkurencyjność przedsiębiorstw w perspektywie rozwoju regionalnego,

- szanse rozwoju klasteringu w Europie Środkowej i Wschodniej,

- konsumpcja, konsumeryzm w sieci,

- szanse i bariery rozwoju w Europie Środkowej i Wschodniej w perspektywie nowego okresu programowania 2014 – 2020,

- powiązania międzyklastrowe o znaczeniu regionalnym, krajowym i międzynarodowym,

- sieciowe strategie rozwoju lokalnego, regionalnego, metropolitalnego,

- region uczący się,

- model potrójnej i poczwórnej helisy,

- rodzaje współpracy sieciowej,

- regionalne i metropolitalne sieci innowacji,

- partnerstwo wschodnie w sieciach,

- polaryzacyjno-dyfuzyjny model rozwoju, rozwój zrównoważony.

 

 

 

  

 

KOMITET NAUKOWY

 

- Prof. dr hab. inż. Sławomir Partycki – Przewodniczący,

                                                             Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,

- Prof. dr hab. Vladimer Papava – Wiceprzewodniczący,                                                              Rektor Państwowy Uniwersytet w Tbilisi,

- Prof. dr hab. Roman Sobiecki – Wiceprzewodniczący,                                                            Dziekan Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,

– Prof. Ramaz Abesadze - Instytut Ekonomii Paaty Guguszwili (Gruzja),

– Prof. Olga Brusilowska, Uniwersytet w Odessie,

– Dr inż. Marie Gabrysova - Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Ostrawa, Czechy

– Prof. dr hab. Jolanta Grotowska-Leder - Uniwersytet Łódzki,

– Prof. dr hab. Gabriel Główka - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,

– Prof. dr hab. Lesław Haber – Uniwersytet Rzeszowski,

– Prof. Nazira Kakulia – Państwowy Uniwersytet im. Ivane Javaksiszvili w Tbilisi,

– Prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,

– Prof. dr hab. Jolanta Kopka - Społeczna Akademia Nauk w Łodzi,

– Prof. dr Władimir Korobov – Uniwersytet w Chersonie,

– Prof. dr hab. Alfred Kuratashvili - Gruzińska Akademia Nauk,

– Prof. dr Murman Kvaratshelia – Uniwersytet w Tbilisi,

– Prof. dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk – Uniwersytet Rzeszowski,

– Prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska – Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego,

– Prof. dr hab. Antanas Makstutis – Litewska Akademia Wojskowa,

– Prof. dr Wladimirs Mensikovs – Uniwersytet w Daugavpils,

– Prof. dr Victor Mocanu - Mołdawska Akademia Nauk,

– Dr Aram Narasardyan – Przewodniczący Armeńskiego Towarzystwa Marketingowego,

– Prof. dr Waleryi Nikolajewsky – Uniwersytet w Charkowie,

– Prof. dr hab. Kazimierz Perechuda - Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu,

– Prof. dr hab. Małgorzata Poniatowska-Jaksch - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,

– Prof. dr hab. Tadeusz Popławski - Politechnika Białostocka,

- Prof. dr hab. Ludmiła Nekhorosheva – Państwowy Uniwersytet Ekonomiczny w Mińsku

– Prof. dr Valentina Simkhovich – Białoruski Ekonomiczny Uniwersytet Państwowy,

– Prof. dr hab. Grażyna Skąpska – Uniwersytet Jagielloński, Prezes PTS

– Prof. dr hab. Marek Szczepański – Uniwersytet Śląski,

– Prof. Janis Teivans-Trejnovskij - Uniwersytet w Daugavpils,

– Prof. dr hab. Danuta Walczak-Duraj – Uniwersytet Łódzki,

– Prof. dr hab. Elena Wankiewicz – Witebski Uniwersytet Technologiczny,

– Prof. dr hab. Paweł Woroniecki – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski,

– Prof. dr hab. Lech W. Zacher – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie,

– Prof. dr hab. Zdzisław Zagórski – Uniwersytet Wrocławski.

 

 

 

 


 

KOMITET ORGANIZACYJNY

 

Dr Alina Betlej – Przewodnicząca , e-mail: ala@betlej.com

Dr Magda Parzyszek –Wiceprzewodnicząca ( finanse, księgowość)

Dr Marta Górka – Wiceprzewodnicząca ( sekretariat Polska)

 

Sekretariat Polska:

Dr Marta Górka - e-mail: mst.gorka@gmail.com

 

Dr Agnieszka Drewniak

Mgr Agnieszka Jurczak

 

Współpraca międzynarodowa:

Mgr Ewa Sikora – koordynator ds. uczestników z zagranicy – e-mail: sikora_e@wp.pl

Dr Dawid Blaszczak – sekretarz – email: dawid-blaszczak@wp.pl

Mgr Paweł Korobov- sekretarz – email: p.v.korobov@gmail.com

Mgr ks. Pavlo Khud – sekretarz – email: pavlo.khud@ucu.edu

 

Dr Krzysztof Grabczuk,

Dr Artur Sępoch,

Dr Urszula Soler, 

Dr Krzysztof Jurek,

Mgr Mariusz Rudzki

 

 

 


Adres konferencji:
Komitet Organizacyjny Konferencji 
KATEDRA MIKROSTRUKTUR SPOŁECZNYCH

I WSPÓŁCZESNYCH TEORII SOCJOLOGICZNYCH (C-353),

Instytut Socjologii

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,

AL. RACŁAWICKIE 14, 20-950 LUBLIN POLSKA

Tel. (81) 445-33-53 Fax: (81) 445-33-55

 

Autor: Kamil Filipek
Ostatnia aktualizacja: 22.11.2016, godz. 15:38 - Alina Betlej